Mekke’de Tavaf Nasıl Yapılır?

TAVAF

Bir şeyin etrafında dolaşmak, dönmek anlamına gelir.

Hacer-ül esved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp, Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir dönmeye şavt denir. Yedi şavt bir tavaf olur. Ziyaret tavafı farz olup, haccın iki rüknünden biridir. ifada tavafı denilen bu tavaf yapılmazsa, hac tamam olmaz.

TAVAFIN YAPILIŞI

Hacer-ül esved hizasına gelmeden önce niyet edilir.

“Allah’ım! Senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”

Tavafa başlamadan önce erkekler ıztıba yaparlar. Hacer-ül esved’in hizasına gidilir. Bu esnada tekbir, tehlil getirilir ve dualar okunur.

Hacer-ül esved’in hizasına varıldığında, el içleri Kâbe’ye doğru olacak şekilde namaza durur gibi, omuz yâda kulak hizasına kadar kaldırılır.”Bismillahi allahu ekber”denilir. Sonra hacer-ül esved istilam edilir. Yani eller hacer-ül esved üzerine konulup öpülür. Yalnız hac mevsiminde bu pek mümkün olmamaktadır. Aşırı kalabalık dolayısıyla yaklaşmak imkânı olmazsa, el sürülür. Eğer ki bu da mümkün olmaz ise, uzaktan elle işaret edilip sağ avuç içi öpülmekle yetinilir. Hacer-ül evsedi istilam etmek sünnettir. İstilam esnasında aşırı kalabalık olduğundan yaklaşmak her zaman mümkün olmuyor. Onun için böyle durumlarda uzaktan elle istilam etmek en güzel tavır olur. Hem kendimiz sıkıntı yaşamayız, hem de hacer-ül esved’i öpeyim derken, başka insanlara zarar vermeyiz.

Kâbe sola alınarak tavafa başlanır. Her şavt başında şu dualar okunursa iyi olur:

“Allah bütün eksikliklerden uzaktır. hamd, allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç, kuvvet ve azamet şanı yüce Allah’a aittir. Salât ve selam, efendimiz Muhammed aleyhisselam’a olsun. Allah’ım! Sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, verdiğim sözü yerine getirerek ve peygamberinin sünnetine uyarak, bu ibadetimi yerine getiriyorum.”

Tavaf, hatim’in dışında yapılır. Tavaf sırasında dualar edilir. Tekbir ve tehlil getirilir. İlk üç şavtta erkekler remel yaparlar. Abdest bozulması ve tavafı yapmaya engel olacak her hangi sebep olmadığı sürece, tavafa ara verilmemesi gerekir.

Hacer-ül esved köşesine veya hizasına gelindiğinde ilk şavt tamamlanmış olur. Beklemeden tekrar istilam yapılır, ikinci şavta devam edilir. Diğer şavtlarda aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt sonunda hacer-ül esved tekrar istilam edilir ve tavafa son verilir.

Tavaftan sonra harem-i şerifin uygun bir yerinde iki rekât namaz kılınır. Kerahet vakti değilse, tavafın hemen arkasından kılınması daha uygundur.

Tavaf namazının ardından dua edilir ve zemzem içilir.

Sonra ise hecer-ül esved tekrar istilam edilir ve sa’y yapmak için safa tepesini gidilir.

Mekke’de Tavaf Nasıl Yapılır?

Tavaf: Hacer-ül esved köşesinden veya hizasından başlayarak, tavaf niyetiyle Kâbe etrafında yedi defa dönmektir. Her bir dönüşe şavt denir. Yedi şavt bir tavaf demektir.

Hacer-ül esved hizasına gelmeden:”Allah’ım! Senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”diye niyet edilir. Hacer-ül esved hizasına doğru gidilirken tekbir, tehlil getirilmesi ve dualar edilmesi uygun olur.

Hacer-ül esved hizasına gelince, el içleri Kâbe’ye doğru olacak bir şekilde, namaza durur gibi, kulak hizasına kadar kaldırılır.”Bismillahi allahu ekber.”denildikten sonra hacer-ül esved istilam edilir. Eğer yaklaşmak mümkün değilse, Hacer-ül Esved’e uzaktan elle işaret edilir. Sağ avuç içi öpülür. Hacer-ül evsedi öpmek sünnettir. Fakat aşırı kalabalıktan dolayı yaklaşmak, çok zaman mümkün olmaz. Bu durumda uzaktan selamlamalı ve sünneti yerine getireyim derken, insanlara zarar vermemeye çalışmalıyız.

Kâbe sol tarafa alınarak, tavafa başlanır. Tavafa başlarken ve her şavt başında:

“Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güc, kuvvet ve azamet şanı yüce Allah’a aittir. Salât ve selam, efendimiz Muhammed aleyhi’s-selama olsun. Allah’ım! Sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, verdiğim sözü yerine getirerek ve peygamberinin sünnetine uyarak bu ibadetimi yerine getiriyorum” diye dua edilir.

Tavaf, hatim’in dışında yapılır. İlk üç şavtta erkekler remel yaparlar. Tavaf sırasında dua edilir tekbir ve tehlil getirilir. Kuran okunur. telbiye getirilmez. İçinden gelen bütün dualar, içtenlik ve samimiyetle okunmalıdır. Tavaf’da devamlı olmak lazımdır. Bu nedenle abdest bozulması ya da tavafa engel olacak bir durum olmadığı takdir de ara verilmemelidir.

Yemen köşesine gelinince, bu köşe de istilam edilir. Diğer köşeler de istilam edilmez. Yemen köşesi ile hacer-ül esved köşesi arasında: “Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin rabbi.”duası okunur.

Hacer-ül esved köşesine ya da hizasına gelince ilk şavt tamamlanmış olur. Hemen tekrar ikinci şavta başlanır. Aynı şekilde diğer şavtlar da yapılır. Yedinci şavtın sonunda hacer-ül esved tekrar istilam edilir ve tavaf sona erer.

Tavafın bitmesi ardından, harem-i şerifin uygun bir yerinde iki rekât kılınır. Tavaf namazı, kerahet vakti değilse, tavafın hemen ardından kılınması daha uygun olur. Tavaf namazından sonra dua edilir. Zemzem suyu içilir.

Hacer-ül esved, tekrar istilam edilerek, sa’y yapmak için safa tepesine gidilir.