Mekke Arafat Arası Ne Kadar

Mekke ile Arafat arasında, ikisini birbirine bağlayan yol üzerinde Mina yer almaktadır. Burası birinci ve ikinci Akabe beyatlarında Hz. Peygamber (s.a.s) ile Medineliler arasındaki görüşmenin yapıldığı yerdir. Kuzeyinde Sabir dağı bulunur. Akabe cemresi ile Muhassir vadisi arasında kalan bölgeye Mina denilmektedir.

Mina’da bulunan Hayf mescidi Selahattin Eyyübi tarafından yapılmış olup, daha sonra ise 1467 senesinde Memluk Sultanı Kayıtbay tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Bu bölgeye Mina adının verilmesi ile ilgili olarak iki şekilde açıklama yapılmaktadır.

1-Hz. Adem (a.s), Mina’dan ayrılmak istediğinde Cebrail Hz. Adem’e temenni et demiştir. Hz. Adem cenneti temenni etmiştir. Bu sebepten dolayı bu bölgeye Mina ismi verilmiştir.

2- Bu bölgede kurban kesilmesinden dolayı kan akıtmak manasına geldiği için Mina ismi verilmiştir. Bu görüş daha fazla rağbet görmektedir.

Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail’i kurban etmek için Mina’ya götürür, Allah tarafından Hz. İbrahim’e bir kurbanlık gönderilir. Bu kurbanın ne olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Çoğunlukla bunun koç olduğu açıklanır. Kuran-ı Kerim’de bu olay “ fidye olarak ona büyük bir kurbanlık verdik” şeklinde açıklanır.

Hz. İbrahim, şeytanı burada taşlar ve kurban keser. Hac ibadetini yapan hacılarda bu bölgede kurban keser ve şeytan taşlarlar.

Mekke Arafat arası yaklaşık olarak 22 kilometredir.

Hacı adaylarının Büyük sıkıntı çektiği Mina-Arafat arasındaki ulaşıma çözüm olması amacı ile gerçekleştirilen tren projesi tam kapasite olarak hizmete girmiştir.

Müslümanlar Hac farizasının en zorlu aşaması olan Arafat- Müzdelife- Mina arası güzergâhını çok daha çabuk olarak gidebilecekler.

Suudi Arabistan Hükümeti Hacı adaylarının zorluklar yaşadığı Mekke ile Arafat arasındaki ulaşıma 1,7 milyar dolarlık metro projesi ile çözüm bulmuştur. Saatte 100 bin kişiyi Arafat’tan Müzdelife ve Mina’ya taşıyacak Mekke metrosu hizmete girmiştir.

Arafat’ta vakfeye duran Müslümanlar 18 kilometrelik Müzdelife ve Mina yolunda zorluklar yaşanmaktaydı. Yüzlerce otobüs ve yoğun kalabalık olduğu için, saatlerce süren yolculuk Müslümanları çok yormakta idi.

Mekke metrosu 18 kilometrelik yolu 15 dakika gibi bir sürede ve her biri 12 vagondan oluşan 20 adet metro ile saatte 100 bin hacı olacak Müslümanları Arafat’tan Mina ve Müzdelife’ye taşıması düşünülmektedir.