Medine’de Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler

1- CENNETÜ’L BAKİ: İlk defa Resululah (s.a.v) tarafından mezarlık haline getirilen bu alan daha önce bir tür çalılıkla kaplı idi. Türkler arasında daha çok cennetü’l baki adıyla meşhurdur.3.halife Hz. Osman,, peygamberimizin amcası Hz. Abbas halası safiye, oğlu İbrahim, kızları Rukiye ve Zeynep, bazı torunları ve birçok sahabe burada yatmaktadır.

MESCİD-İ ĞAMAME (MUSALLA):Resul-ü Ekrem bayram namazlarını mescid-i nebevide değil buraya 500 m..mesafedeki açık alanda kıldırırdı. resulullah(s.a.v) bayram namazı ve yağmur duası için buraya çıktığı zaman kendisini bir bulutun gölgelemesi sebebiyle sonraki dönemlerde ğamame mescidi adıyla anılmıştı.

MESCİD-İ KIBLETEYN: ilk adı beni seleme mescidi iken resul’ü Ekrem’in burada öğle namazını kıldırdığı sırada kıblenin Kudüs’teki mescid-i aksa’dan Kâbe’ye çevrilmesi üzerine iki kıbleli mescit manasına gelen mescid-i kıbleteyn adını almıştır. İslamiyetin ilk yıllarında kıble Kudüs’teki mescid-i aksa idi.

MESCİD-İ KUBA: Peygamber efendimiz(s.a.v)Mekke’den Medine’ye hicret esnasında burada 14 gün kalmıştı. İnşasında bizzat kendisi de çalışmış ve burada İslam’ın ilk mescidi yapılmıştır.

UHUD DAĞI: Mekke müşrikleriyle yapılan mücadelenin önemli safhalarından olan uhud savaşı burada gerçekleşmiş ve adını buradan almıştır. Çok çetin geçen bu savaşta Allah resulünün dişi kırıldı, dudağı ve yanağı yaralandı. Ayrıca aralarında Hz. Hamza’nın da olduğu 70 sahabe şehit oldu. Peygamber efendimiz şehitlerin hepsini uhud da toprağa verdirip namazlarını kıldılar.

MESCİD-İ EBU BEKİR SIDDİK: Medine musallasında yer alan mescitlerden biridir. Hz.ebubekir(r.a)halifeliği sırasında burada bayram namazı kıldırdığı için bu adı almıştır.

MEDİNE İSTASYONU: 1900 yılında yapımına başlanan ve 1908’de Medine’ye ulaşan hicaz demiryolu ile Medine –İstanbul arasında bağlantı kurulmuştur. Osmanlı devletinin bölgeden çekilmesiyle atıl hale gelmiştir.

CUMA MESCİDİ: Peygamber(s.a.v)efendimizin ilk Cuma namazını kıldırdığı bir mescittir. Peygamber(s.a.v)efendimiz hicret sırasında kuba’ya ulaşarak burada Mekke’den gelecek olan Hz. âli ve diğer muhacirleri beklemek için 14 gün kalmıştır.

MESCİD-İ ZÜLHÜLEYFE(MİKAT MESCİDİ):Zülhüleyfe, Medine yönünden Mekke’ye gideceklerin ihram yeri(mikat) olarak peygamber efendimiz(s.a.v) tarafından belirlenmiştir.

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamber efendimizin yaptırıp namaz kıldırdığı, halifeler ve Osmanlı sultanları tarafından genişletilerek zamanımıza kadar gelmiş bir mescittir.