Kabenin Genişliği Ölçüleri Boyutları

Kâbe: Suudi Arabistan’ın Mekke Şehri’nde bulunan, küp şeklinde bir ibadethanedir.

İslam dini’nin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilir. Bu yapının etrafında mescid-i haram bulunur. Kuran’da Kâbe’nin hazreti İbrahim ve oğlu hazreti İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir.

Dünyada ki bütün Müslümanlar, nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denir.

İslam’ın beş şartından biri olan hac esnasında Kâbe, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en azından iki defa tavaf edilir.

Tavaf, saat yönünün tersine bir yönde hacerü’l esved köşesinden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi tur yürümektir. Tavaf esnasında yapılan her tur’a bir şavt denir. Hac sırasında yaklaşık altı milyon dolayında hacı toplanarak aynı gün tavaf yaparlar.

Kâbe’nin geniş duvarı görüntüsü bir küp şeklindedir.

Kuzeydoğu duvarı:12.63metre.

Kuzeybatı duvarı:11.03 metre.

Güneybatı duvarı:13.10 metre

Güneydoğu duvarı:11.22 metre

Kâbe’nin yüksekliği 13 metredir.

Kâbe: 145 metre kare’lik bir alan üzerine kurulmuştur, duvarları Mekke tepelerinden getirilen granit taşlarıyla döşenmiştir.

Kâbe’nin içerisine: yılda iki kere Kâbe’yi temizleme töreni adı verilen törenle Kâbe anahtarını geleneksel olarak ellerinde tutan kabile mensupları ve seçkin misafirler girebilmektedir. kabe yüksek olduğu için, özel bir tekerlekli merdiven kullanılarak girilir. Tavanı ahşap’tır. Tabanı mermer ve kireç taşı kareler ile kaplıdır. İç duvarların üst tarafı üzerinde altın işleme ile kuran ayetleri bulunan, yeşil bir bez ile kaplıdır.

Hacerü’l esved: doğu köşesinde bulunan parlak bir taştır. Cennet’ten indiğine inanılır. Çıkan bir yangından sonra kırılıp 15 parçaya bölünmüştür. Gümüş bir çerçeveyle bir arada tutulmaktadır. Yaklaşık:16.5×20 cm.dir

Kâbe kapısı: Kabe’nin doğu duvarında 2.13 metre yüksektedir.

Altın oluk(mizab): Kâbe’nin doğu duvarında bulunan altından yapılmış oluk.

Şadarvan: Kâbe duvarlarının dibini yağmur ve sel sularından koruma amacıyla yapılmış, mermerden koruma.

Hatim: Kâbe’nin batı duvarında bulunan,90 cm yüksekliğinde 1,5 m. Eninde beyaz mermerden yapılmış bir bölge.

Multazam: Kâbe’nin doğusunda Kâbe kapısı ile hacerü’l esved arasındaki duvar.

Makam-ı İbrahim: hazreti İbrahim’in ayak izini bıraktığı bir mevki.

Sitare veya kisve: Kâbe’nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü.

Cebrail makamı: Kâbe’nin doğu duvarı önünde kapının bulunmadığı kısımda “ıraki” köşesinin hemen yanında bulunan mevki.