Kabedeki Mucizeler

Yüce yaratıcı, dünya üzerinde bir şehrin özel olmasını istedi. Yeryüzündeki milyarlarca Müslüman’ın o şehirdeki kutsal alanlara yolculuk yapmasını ve oraya yönelerek secde etmesini istemiştir.

Yeryüzünde kendi yüceliğine ve kutsiyetine inanmayanları bu şehre girmekten men etmiştir. Mekke’de ki Kâbe Allah’ın evi, Mekke ise Allah’ın şehri ilan edildi. En sevdiği Peygamberi ve son ilahi kitabı bu şehirde insanlara armağan etmiştir. Sadece o şehirde ki Kâbe isimli bir mescide evimdir dedi. Milyarlarca Müslüman Kâbe etrafında aşk ile tavaf etmektedir.

Dünyanın Altın oran noktasının bu şehir olduğu belirlendi. Sabit olan kutup noktaları arasındaki mesafenin tam altın oran noktasını aldığımızda Mekke sınırları içine düştüğü tespit edilmiştir. O enlem de başka şehirlerin de olduğu doğrudur. Dünya küre olduğu için fiziksel bir başlangıcı yoktur. Fakat insanlar yer belirlemek için insansız alanlarda, büyük okyanusun ortasında ki sanal gün dönme çizgisini; dünyanın ve gps haritalarının köşeleri ilan etmişler ve bütün milletler bu çizgiyi siyasi açıdan, koordinat sistemleri ve saat dilimlerine bağlı tüm küresel değerlerin ortak sınırı olduğunun 18. y.y.da kararını almışlardır. İşte bu küresel değerler temel alınarak Mekke’nin, dünyanın gün dönüm sınırlarına olan mesafesini doğu, batı eksenli ölçersek altın orana tam olarak sahip olduğunu görüyoruz. Bu durum gösteriyor ki dünya da altın oran noktasına sahip olan tek şehir Mekke’dir. Acaba tesadüf mü?

Kâbe ilk inşa edildiğinde şimdi ki gibi küp şeklinde inşa edilmemişti. Kâbe ilk yapıldığında tam olarak bir altın oran dikdörtgeni şeklinde inşa edilmişti. Asırlardan beri İslam tarihi boyunca Kâbe’yi restore etmek için iyi niyetli olarak altın orana uyacak şekilde ilk temelleri gibi inşa etmişlerdir. Hatta Peygamberimizin (s.a.v) gençlik yıllarında malzeme yetmemiş ve Kâbe’yi küçük olarak inşa etmek zorunda kalmışlardı.

Bazıları da Peygamber efendimiz(s.a.v)’in zamanında böyle değildi diyerek, yeniden küp şeklinde yapmışlardır. Peygamberimiz(s.a.v) Kâbe’nin ölçüleri için şöyle buyurmuştur.

“Kâbe’nin en uzun kenarı 32 zira idi, en kısa kenarı da 20 ziradır”

Yani 32/20= 1,6 Altın oranı ifade eder. 1.618’in muhteşem bir ifadesi.