Kabede Tavaf Nasıl Yapılır

Tavaf: Hacer-ül esved köşesinden veya hizasından başlayarak tavaf niyetiyle Kâbe etrafında dönmektir. Her bir dönmeye şavt denir. Yedi şavt bir tavaf olur.

Öncelikle farz, vacip ve nafile tavaflardan hangisi yapılacak ise ona niyet edilir. Her tavafın yapılışı aynıdır. Farkları sadece farz, vacip ve sünnet olmasındadır. Bu bakımdan yapılmak istenen tavafın nevi belirtilir.

Tavafa niyetten sonra, ilk olarak hacer-ül esved’e gidilir. Eğer ki durum müsait ise eller hacer-ül esved üzerine konulur ve öpülür. Yaklaşıp öpmek, mümkün olmazsa el sürülür. Bu da mümkün olmazsa hacer-ül esved’e karşı durulup ellerin içi taşa doğru gelmek üzere eller kaldırılır ve tekbir, tahmid, salâvat getirilir. Daha sonra el içleri öpülerek yüze sürülür. Bu fiile istilam denir. Sevap açısından, istilam ile hacer-ül evsedi öpmek arasında bir fark yoktur.

İstilamda şu dua okunur:

“Bismillahi vallahü ekber,allahümme imanen bike ve tasdikan bi-kitabike ve vefaen bi-ahdike ve’t-tibaan li-sünneti nebiyyike sallallahü aleyhi ve sellem”

“Allah’ın adıyla…Allah en büyüktür. Allah’ım! Sana iman ederek kitabını tasdik, ahdine vefa ve peygamberinin sünnetine uyarak…”

Bundan sonra Kâbe sol tarafa alınır ve Kâbe etrafında dönmeye başlanır. Hacer-ül esved den başlayıp yine hacer-ül esved’e gelinen her bir dönüşe bir şavt denir. Bir tavaf yedi şavttan ibarettir. Tavafın ilk üç şavtında erkekler remel yaparlar.

Remel: Omuz açarak, çalımlı bir şekilde yürümeye denir. Kabe’nin kapı ve köşelerinde dualar edilir. Kabe’nin dört köşesi vardır. Bunlara rükun denir her bir köşeye uğrandığında, dualar okunur, selam, tekbir ve tehlil getirilir.

Hacer-ül esved’e her uğrama da öpülür veya el sürülür bunlarda mümkün değilse istilam yapılır. Kâbe etrafında yedi şavt tamamlanınca, hacer-ül esved istilam edilir ve tavaf tamamlanmış olur.

Bundan sonra, Makam-ı İbrahim’e gidilir. Yer olmazsa mescid-i haram’a gidilir. Mescid-i haramın uygun bir yerinde iki rekât tavaf namazı kılınır. Bu namaz vaciptir. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta Fatiha suresi ile ihlâs suresi okunur. Bu namaz kerahet vakitlerinin dışında kılınır. Bu sebepten ikindiden sonra tavaf yapan bir kişi akşam namazını bekler. Akşam namazını kıldıktan sonra, tavaf namazını kılar.

Tavaf namazını kıldıktan sonra Kâbe-i muazzama ya ayakta bir vaziyette yönelerek ihlâs ve samimi bir şekilde dualar edilir. Sonra zemzem kuyularına giderek zemzem suyu içilir.

Böylece tavaf tamamlanmış olur.