Kabe İçinde Ne Var?

Mekke’de, İslam alemince kıble kabul edilen kutsal yapıdır. harem’i şerif diye adlandırılan büyük cami’nin avlusunun ortasındadır. İki kenarı 12’şer,öteki kenarı da 10’ar,yüksekliği de 15 metredir. Mekke çevresinden getirilen siyah taşlarla yapılmıştır. tek kapısı vardır ve içi tek odadan ibarettir. kabenin geniş duvar yapısı yaklaşık bir küp biçimindedir.

Dış kısmında kapıya yakın bir yerde,1.5 metre yükseklikte ‘hacer-i Esvet’ adı verilen kutsal bir taş bulunur. bu taşın biraz ilerisinde ‘hacer-i Es’ad vardır.

Kâbe’nin üstü her sene siyah bir örtüyle değiştirilir.

Bu yapının çevresinde mescid-i haram bulunur. kuranda Kabe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiği belirtilir. Müslüman alemi dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar namazlarını Kabe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denilir. islamın beş temel esaslarından biri olan hac sırasında kabe: farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en az iki kere tavaf edilir.

KABE’NİN YAPILARI

Kabe’nin köşeleri yaklaşık olarak dört yönü gösterir.köşelerin her birinin ayrı ayrı isimleri vardır.doğu köşesine’hacerül esved’ veya şarki.batı köşesine’şami .kuzey köşesine’ıraki’ ve de güney köşesine’yemani’denir.

Kabe kapısı: Kabenin doğu duvarında zeminden 2.13 metre yüksekliktedir.

Hacerü’l Esved: Doğu köşesinde cennetten inmiş kara parlak bir taştır.

Kabe’nin içerisi: Kabe kapısı zeminden yüksektir.bu yüzden özel bir tekerlekli merdiven kullanılarak içeri girilir. Tavanı ahşaptır. Tabanı mermer ve kireç taşı kareler ile kaplıdır. Tavana kadar iç duvarlarının alt yarısı mermerle kaplıdır.bu mermerlerin üzerine kurandan ayetler kazılmış olan mermer tabletler konmuştur.iç duvarların üst kısmı da altın işlemeli kuran ayetleri bulunan yeşil bir bez ile kaplıdır.

Şadarvan: Kabe’nin duvarlarının diplerini sel suları ve yağmur sularından korumak amacıyla yapılmıştır.

Multazam: Kabe’nin doğusunda Kabe kapısı ile hacerü’l esved arasında duvar kısmı.

Hatim: batı duvarı önünde 90 cm yükseklikte ve 1.5 m. Eninde beyaz mermerden yapılmış, yarım daire şeklinde alçak duvarlı bir bölge.

Makam-ı İbrahim: hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Kabe yapılırken hazreti İbrahim’in ayak izini bıraktığı bir mevki. tavaf’ın  başlangıç çizgisi olarak kullanılan mermer bant.

Sitare veya Kisve: Kabe’nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları olan siyah bir örtüdür. üstünde kelime-i şahadet yazısı vardır. altın işlemeli bir şeritle çevrilmiştir. Kemer biçimindeki bu şeritte de kuran ayetleri işlenmiştir.

Kabe-i Muazzama Nedir?

Kabe-i Muazzama, Beyt-i Atik veya Türkçesiyle Kabe

Mekke’de bulunmakta olan ve yaklaşık küp şeklindeki bir ibadethanedir. İslam dininde ilk ve en kutsal mekan olarak kabul edilmektedir. Bu ibadethanenin etrafında Mescid-i Haram bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Kabe’nin Hz.İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiği belirtilmektedir.

Dünya üzerinde yer alan tüm müslümanlar her nerede bulunurlarsa bulunsunlar namaz kılmak için kabe tarafına dönerek namaz kılmaktadırlar. Kabe’nin bulunduğu yöne kıble adı verilmiştir. İslam’ın beş temel şartlarından birini oluşturan hac ibadetinde Kabe, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı olmak üzere iki kere tavaf edilmektedir. Bunların dışarısında kalan tavaflar ile sünnet olarak kabul edilmektedir. Tavaf ise tepeden bakıldığında saat yönünün tersinden Hacerü’l Esved köşesinden başlanılarak Kabe’nin etrafında tam olarak 7 tur yürümektir. Tavaf esnasında dönülmekte olan her tura şavt adı verilir. Tavaf, umrenin şartları arasında bulunmaktadır.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

Allahü teala, Kabe’yi, O Beyt’i Haram’ı insanlar için diş işlerinde bir düzen ve dünyada cinayetten emin bir yer kıldı. (Maide suresi:97)

Kabe’i muazzamaya bakmak sevaptır. İlk görüldüğünde yapılan dualar kabul olunur. Peygamber Efendimiz (a.s) Kabe-i muazzamayı gördüğü zaman şöyle dua etmiştir:

“Ey Allah’ım! Bu beytin şerefini, saygısını, heybetini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini (büyüklüğünü) ve keremini (cömertliğini) ziyade et.” (Ezraki)

Kabe-i muazzama’nın ilk yapılışı; meleklerin de yardımıyla Adem (a.s) tarafından inşa edilmiştir. Nuh (a.s) döneminde yaşanan tufana kadar dönem dönem tamir işlemi uygulandı. Tufandan sonra, İbrahim (a.s) dönemine kadar yeri belirsiz olarak kalmıştı. İbrahim (a.s) oğlu İsmail (a.s) ile birlikte Allah’ın emriyle Kabe’i muazzama yeniden inşa edildi. İbrahim peygamberden sonra dönem dönem yakılıp tekrar inşa edilmiş olan Kabe-i muazzama, Hz.Muhammed (s.a.s) 35 yaşında iken 683 yılında Mekkeliler tarafından tekrar inşa edilmiştir.

Kabe-i muazzama dört köşe, taş yapıda ve 17 metre yüksekliktedir. Kuzey duvarı ölçüleri 8,8 m, güney duvarı ölçüleri 7 metre, doğu duvarı 11,9 metre, batı duvarı ise 12,8 metre uzunluğundadır. Doğu, güney duvarları arasında Hacer-ül esved taşı bulunmaktadır.

Kabe Canlı Yayını

Beytullah ( Allah’ın Evi )’ı alttaki kısımdan bizzat canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kabe Nedir ?

Kâbe, Mekke’de, Mescid-i Haram’ın yaklaşık olarak merkezinde bulunan kutsal yapıdır.Biz Müslümanlarca dünya üzerindeki en kutsal mekan kabul edilir.Müslümanlar olarak Namaz kılarken yüzümüzü, bütün vüdumuz dahil olmak üzere Kabe’ye döneriz. Ölüler ise yüzleri Kabe’den geçen meridyene bakacak şekilde gömülür. Kabe, Hac ibadeti için her yıl Müslümanlarca ziyaret edilir.

Kuran’da, Kabe’nin, İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir.Kabe; farz olan ziyaret tavafı ve vacib olan veda tavafı ile en az iki kere tavaf edilir. Bunların dışındaki tavaflar ise sünnettir.Hac sırasında yaklaşık olarak 6 milyon hacı toplanarak aynı gün tavaf yaparlar.