Kabe’nin Kapısı Altın Mı?

Kabe, sözlükte küp şeklinde ya da dört köşeli olmak anlamında kullanılan ka’b kökünden gelen “küp şeklinde olan nesne” demektir.

Kabe’nin Allah’ın evi olarak adlandırılmasının sebebi özellikle Hac Suresine dayandırılmaktadır. Hac Suresi 26.Ayette: “Bir zamanlar Kabe’nin yerine İbrahim’e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, rüku edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et.”

KABE’NİN İÇİ

Siyah taşlardan yapılan Kabe duvarları, 25 cm. yükselikte, 30 cm. kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde yer almaktadır. Tavana çıkmak için Kabe’nin içinde bir merdiven, üç ağaç sütun yer alır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılı durmaktadır. Yerden 2 m.yüksekliğinde altın kapısı bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde tavanı onarılan Kabe’nin 5.onarımı 1.Ahmed döneminde yapılmış, 4.Murad döneminde oluşan sel baskını sonucunda üç cephesi hasar görmüş ve aynı padişah tarafından düzeltilmiştir.

Kabe’nin ilk binasında bulunan yüksekliği 4,32 m ve iki kapısı yere bitişik bulunmaktaydı. Biri doğuda diğeri de batıda bulunan bu kapılar, İbrahim (a.s) zamanında binasında çatı yoktu ve kapılara da açılıp kapanan kanat konulmamıştı.

Kabe’nin içinde bulunan kuyu ise hediyeler konulmak için kazılmıştı. Kabe’nin dışı ve içi birçok zaman tamirat işlemi görmüştür.

Kabe’nin mevcut yüksekliği yapılan inşa dönemlerinde sürekli olarak değişikliğe uğramıştır. Örnek vermek gerekirse:

İbrahim(a.s) döneminde 4,32 m,

Kureyş döneminde 8,64 m,

Abdullah b. Zübeyr döneminde 12,95 m olarak kaydedilmiştir.

Abdülmelik b.Mervan döneminde ise bu yükseklik korunmuştur.

KABE’NİN KAPISI

Hz. İbrahim tarafından inşa edilen Kabe’de, yerle aynı hizada bulunan bir kapı yer almaktaydı. Kureyş kabilesi Kabe’yi yeniden inşa ederken el-Muğire’nin önerisi üzerine kapının yerden yüksek tutulmasına karar verilmiştir.

Abdullah b. Zübeyr’in inşasında ise Kabe’de yeniden yer seviyesine getirilmiş ayrıca Kabe’nin batı tarafında Rükn-i Şami ve Rükn-i Yemani arasında yeniden bir kapı ilave edilmiştir.

Haccac devrinde ise kapı tekrar Kureyş dönemindeki haline getirilmiş ve batı tarafında yer alan kapı kapatılmıştır.

KABE’NİN KAPISI ALTIN MI?

Şuan da bulunan Kabe’nin kapısı saf altından yapılmıştır. Kapıyı yapan ise Kral Halid b. Abdülaziz’dir.

Ayrıca Kabe’nin anahtarı Kureyş Kabilesi’nde yer alan Es Sidane Seybe ailesinde bulunmakta ve her yıl örtüsünü değiştirme şerefini de elinde bulundurmaktadır.