Kabe Canlı Yayın

Kutsal topraklarda yer alan Kabe’yi görmek her müslümanın isteğidir. Bu imkana sahip olamayanlar için aşağıda bulunan araç ile Kabe canlı yayın takip edebilmeniz mümkündür.

“Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytulah’ın temellerini yükseltiyor. Şöyle diyorlardı Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur: şüphesiz sen işitensin, bilensin.”(Bakara Suresi-ayet:127)

Kâbe’nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz. Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat’ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler. Kâbe’nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hz. Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere rabbine ibadet etmek ister ve cennet’te iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini istediler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz. âdem, onun etrafında tavaf ederek Allah’a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz.Şit zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz.Şit onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün hacer-ül esved diye bilinen siyah taş o taştır. Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzun bir süre kalır.

Hz. İbrahim Allah’ın emri ile Kâbe’nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail, annesi ile birlikte orada iskân eder. Sonra İsmail ile birlikte Kâbe’nin yerini kazar. Hz.Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulurlar ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kâbe’yi inşa ederler.

Kâbe, İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı olarak kabul edilir. Bu yapının etrafında, Mescid-i Haram bulunur. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar, nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denilir. İslam’ın beş temel şartından biri olan, hac esnasında Kâbe; veda tavafı ve ziyaret tavafı ile birlikte yılda en az iki defa ziyaret edilir. Hac esnasında milyonlarca hacı toplanarak aynı gün tavaf yaparlar.

Kâbe, tarih boyunca birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da tamamıyla yeniden inşa edilmiştir.

İslam’dan önce Kâbe’de pagan Araplar tarafından kutsal sayılan 360 tane put bulunuyordu. Bunların en büyüğü al-ilah olduğu, güneşle evli olduğu ve üç kızının olduğuna inanılırdı. Putların yanı sıra İbrahim, İsmail, İsa ve Meryem’in figürlerinin de yer aldığı söylenir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v) zamanında Kâbe Müslümanların kontrolüne geçti ve bütün putlar kaldırıldı.

Yezid ile İbn-i Zübeyr savaşında Kâbe, mancınık atışından isabet almış, yıkılmış ve yanmıştır. İbn-i Zübeyr, Kâbe’yi yıkıp yeniden inşa etti. Mervan döneminde ise Kâbe eski haline döndürüldü.

Osmanlı padişahları dönemlerinde de Kâbe’nin çeşitli tamirat ve inşa çalışmalarına her türlü yardımlar yapılmıştır. Son halini kabe canlı yayın seçeneği ile sitemizden izleyebilirsiniz.