Umre Cezaları

Hac için ihrama girdikten sonra, Arafat Vakfesi yapılmadan önce cinsel ilişki de bulunmak haccın bozulmasına yol açar. Bu durumda olan hacı, haccı yarım bırakmaz, haccını tamamlar. Bunun yerine gelecek yıllarda bu haccı kaza eder ve işlemiş olduğu bu fiilden dolayı bir koyun ya da keçi kurban etmesi gerekir.

Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapılmadan önce cinsel ilişki de bulunan kişinin de aynı şekilde umresi bozulur. Bu duruma sebep olan kişi umreyi tamamlar, daha sonra bu umreyi kaza etmesi gerekir ve işlemiş olduğu bu fiilden dolayı ceza olarak yine bir koyun ya da keçi kesmesi gerekir.

DEVE YA DA SIĞIR KESMEYE SEBEP OLAN KUSUR

Arafat Vakfesini yaptıktan sonra, daha henüz tıraş olup ihramdan çıkılmadan önce cinsel ilişki de bulunan kişinin, ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekli olur.

KOYUN YA DA KEÇİ KESMEYE SEBEP OLAN KUSUR

İhramlı vaziyette bulunan kişi, henüz tıraş olup ziyaret tavafını yapmadan önce cinsel ilişki de bulunamaz. Eşini şehvetle öpemez, cinsel ilişkiye yol açacak hareketlerde bulunamaz. Saç, sakal veya başka yerlerini tıraş edemez. Bütün tırnaklarını veya bazı tırnaklarını keserse, elbise olarak giyilen giysileri on iki saat veya daha fazla süre giyinirse, başını ve yüzünü örterse, ayakkabı giyerse, vücuduna ya da vücudunun herhangi bir kısmına koku sürerse, saç ya da sakalını boyarsa ceza olarak bir koyun ya da keçi kesmesi gerekli olur.

FITIR SADAKASI VERMEYE SEBEP OLAN KUSUR

İhramlı olan kişi, on iki saatten daha az bir süre de giysi ve ayakkabı giyemez. Başını örtemez, saç ve sakalını kesemez. Bir el ya da ayağın tırnağını kesemez. Tıraş olamaz. Bu fiilleri işlerse, ceza olarak fıtır sadakası kadar sadaka vermesi gerekir.

BEDEL ÖDEMEYE SEBEP OLAN KUSUR

İhramlı olan kişi, karada yaşayan av hayvanlarını avlayamaz ve onlara zarar verecek davranış da bulunamaz. Avlananlara yardım edemez. Şayet bu fiilleri işlerse ceza olarak av hayvanının değeri kadar bedel ödemesi gerekli olur.

Hastalık ve benzeri sebeplerle elde olmayan sebeplerle ihram yasaklarına uyulmazsa, kişi ceza konusunda muhayyerdir. Bu durumda olan kişiler, istediği yer ve zamanda üç gün oruç tutarlar. İsterlerse altı yoksula sadaka verirler. Ya da Harem bölgesinde bir koyun keserler.

İhram Yasakları

İhram, niyet etmek ve telbiye getirmekle birlikte gerçekleşen bir eylemdir. Umreye niyet ettikten sonra telbiye getirmekle birlikte ihrama girilmiş olunup ihram yasakları da başlamış olmaktadır. İhram yasaklarından birisi de erkeklerin vücutlarına uygun olarak dikişle örülmüş ya da dokunarak şekillendirilmiş bir elbise giyinmeleridir.

RİDA VE İZAR NEDİR?

İhram yasaklarına uymak için erkeklerin bürünmüş oldukları rida ve izar adı verilen iki parçadan oluşan örtü, ihram diye ünlenmiş ve halk arasında “ihrama girmek” denilerek, bu örtülere bürünmek anlaşılmaktadır. Belirtildiği üzere ihrama giriş, niyet ve telbiye ile olmaktadır. Niyet eden ve telbiye getirmiş olan her erkek ya da kadın, ihrama girmiş sayılmaktadır. Ve bu aynı zamanda ihram yasaklarının da başlamış olduğunu haber etmektedir. İhram yasakları ve cezaları gibi durumlar hakkındaki detaylı bilgilerin tamamını aktarmak buradan tam anlamıyla aktarmak pek mümkün olmamaktadır. Fakat bu yasaklardan sürekli yaşanılan ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlarda aktarılmaya çalışılacaktır.

İHRAM YASAKLARI NELERDİR?

  • Erkeklerin vücutlarına göre uygun olarak dikişle, örülerek ya da dokuyarak şekillendirilen bir elbise giymeleri,
  • Erkeklerin başlarını kapatmaları, çorap, eldiven,topuklu ayakkabı ya da topuğu örtecek şekilde kullanımı olan sandalet gibi şeyler giymeleri,
  • Kadınlarının yüz kısımlarını tenlerine değecek biçimde bir şeyler örtmeleri,
  • Traş olmak, tırnak kesmek, vücuttan tüy koparmak,
  • Güzel koku sürünmüş olmak. (Sıkça yapılan hatalardan birisi olarak güzel kokulu sabun, detarjanların kolanyalı mendil olarak kullanılması söylenmektedir.)
  • Cinsi münasabette bulunmak, şehevi söz ve fillerde bulunmak,
  • Diğer insanlar ile tartışmak, kavga etmek, onları incitmek,
  • Mekke harem hudutları içerisinde yer alan yetiştirilen büyüyen ot ve ağaçların koparılması.

İhramlı bir kişinin duş alması, duş alma esnasında kokusuz sabun kullanması, yüzük, kemer, kol saat, boyun çantası takması, kirlendiği vakit kokulu madde kullanmadan ihramının yıkanması, giymiş olduğu ihramın kirlenme, yırtılma vb. durumlarda başka ihramlar ile değiştirilmesi, pişik ve ayak yarıkları gibi durumlarda kokusuz krem kullanılması, başını kapatmadan battaniye, pike örtünmesi, şemsiyenin kullanması caiz olduğu söylenmektedir. Giydiği terlikte dikişin bulunması ihram için bir zarar vermeyecektir.