İhram Neden Dikişsiz Olur

İhram: Aslında yapılması caiz olan bazı söz, fiil ve davranışların, hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre Allah ve resulünün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir. Söz konusu yasaklar, hac ve umre’ye niyet edip ihrama girmekle başlar.

İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini çıkararak izar ve rida denilen dikişsiz iki parça beze bürünürler. Hanımların ise günlük kıyafetleri dışında özel bir kıyafetleri yoktur. Onların ihramı yüzlerini, açık bulundurma zorunluluğu ile simgelenir. Nitekim bir rivayette şöyle buyrulmuştur.

“Hanımın ihramlı oluşu yüzünde, erkeğin ihramlı oluşu ise başındadır.”(darekutni,sünen,2-294)

Hacca gidenler, sosyal ve ekonomik durumlarını belli eden dünya elbiselerini makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, kültür ve karakterlerini yansıtan her şeyi bırakarak, Allah önünde herkesin eşit olduğunu gösteren iki basit elbiseyi giymiş olur. Yani ihram ilk önce Allah nezdinde mal, mülk, meta ve maddenin bir hiç olduğunu bu kutsal âlemde bütün Müslümanların eşit ve kardeş olduğunu ifade eder.

Şahsiyetleri gizleyen süslü elbiseler atılır, takva elbisesi giyilir. Burada giyilen iki parça eşitlik sağlamak ve avret yerlerini örtmeyi sağlamaktır. Mikat ile başlayan bu kutsal yolculukta asıl giyilmesi gereken elbise ise takva elbisesi ise takva elbisesi, yani sorumluluk bilincidir. Zira yüce Allah’ın buyurduğu gibi,”takva elbisesi daha hayırlıdır.”(A’raf,7-26)

Yalın ayak, açık baş, aç ve muhtaç, aynı zamanda yoksul bir görüntü içerisinde, sonsuz güç ve kudret sahibi karşısında kendi güç, kudret, makam ve mevki ve varlığının bir anlam ifade etmeyeceğini ortaya koymuş bir vaziyette girer harem bölgesine. Bu aynı zamanda insanın millet, sınıf, sosyal statü gibi insanları birbirinden farklılaştırmaya yol açan, çeşitli sosyal unsurların henüz teşekkül etmediği ilk yaratılışta ki insanı, Hz. Adem’i sembolize eder.

Beyaz ve dikişsiz kefenlere bürünen Müslümanlar, adeta ölüm ve ötesi hayatın bir provasını yaparlar hacda, durumları ne olursa olsun, bütün insanlar aynı kıyafetler içinde, kardeşliklerini ve eşit olduklarını gösterirler bedenleriyle. İhram ile ölümü tadarlar. Arafat’ta diriliş ve mahşeri yaşarlar ve bu ruh ile Allah’ın huzuruna çıkarlar. Ölmeden önce ölme bilinci ile hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar.

Dikişsiz kıyafet, ölen her Müslüman’ın giyeceği kefeni sembol eder. Hac için giden her Müslüman, ihrama girerken giyeceği elbise ile kabre girerken giyeceği elbisenin benzerliğinin şuurunda olarak, artık bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uydurduğunu hisseder ve bunun etkilerini duyar. Ölmeden önce ölme bilincini ve manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar.