2 Rekat İhram Namazı Nasıl Kılınır?

İhrama giren kişilerin iki rekât namaz kılması sünnettir. Eğer ki kerahet vakti ise ihram namazı kılınmamalıdır. Mikat mahallinde unutulmuş ise, bu durumda, Mekke’ye geldikten sonra da kılınabilir. Bunun için herhangi bir maddi ceza gerekmez. İçerisinde bulunulan vakit namazını kılmak da bu iki rekât namazın yerine geçer. Bu namazın ilk rekâtında Fatiha’dan sonra kafirun, ikinci rekâtta da ihlas surelerinin okunması tavsiye edilir.

Tavaf bir anlamda, namaz gibi bir ibadettir. Bundan dolayı abdestli olarak ve avret yerleri örtülü bir vaziyette yerine getirilir. Tabi ki, namazla tavaf arasında farklar vardır. Mesela, tavaf esnasında konuşmakla tavaf bozulmaz, ama namaz esnasında konuşulmaz, namaz bozulur. Namaz da Fatiha ve sure okunur. Tavaf ’ta okunmaz ancak, tavaf da Kuran ayetlerini okumakta herhangi bir sakınca yoktur. Bunun gibi bazı farklar vardır.

Cabir(r.a.)dan yapılan bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi vesselam efendimiz,makam-ı İbrahim’e gelince şu ayeti okudu.’sizde İbrahim’in makamından bir namazgah edinin.’dedi. Sonra da iki rekât namaz kıldı. Fatiha suresini, kafirun suresini ve ihlas suresini okudu. sonra rükne döndü, istilam etti. Sonra da safa tepesine çıktı.

Tavaf’tan sonra bizlere bu imkânı veren cenab-ı Allah’a şükredilir. kabe etrafında yedi defa döndükten sonra, yedinci şavt’ın sonunda tekrar hacer-ül esved istilam edilerek, ayrılıp, namaz kılınır.bu şekilde tavaf tamamlanmış olur.

Bu konuda bazı mezheplerin düşünceleri:

  • HANEFİLERE GÖRE: Her namazdan sonra, iki rekat namaz kılmak vaciptir.birinci rekat da kafirun,ikinci rekat da ihlas suresini okumak müstehapdır.
  • ŞAFİİLERE GÖRE: Tavaftan sonra iki rekat namazı kılmak sünnettir. bazı imamlara göre vaciptir. Ancak, birinci görüş daha muteberdir. birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta ihlas sureleri okunur.
  • HANBELİLERE GÖRE: Tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak sünnettir.bu namazı İbrahim makam’ının arkasında  kılmak müstehab dır.aynı zamanda birinci rekatta kafirun,ikinci rekatta ihlas okumak müstehab sayılmıştır.

Bu mezhep imamlarının çoğuna göre, tavaf sonrası kılınan iki rekat namaz müekked sünnettir. sahih olan budur.

  • MALİKİLERE GÖRE: Bu iki rekat namaz tavafa tabi olmasından dolayı vaciptir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz “Allah kulu üzerinde beş vakit namazı farz kılmıştır.artık kim o namazları muhafaza ederse,Cenab-ı Hakk’ın onu Cennet’e sokması verilen bir sözdür.” buyurmuşlardır.