İhram Giyme Noktaları

Mikat: İhrama girme yeri ve zamanı.

Mekke çevresinde, çeşitli yerlerden ve ülkelerden hacca gidecek Müslümanların ihrama girebilecekleri özel yerlerdir. Bir kimsenin hac veya umre için mikatları ihramsız geçmeleri caiz değildir. Aksi durumunda bir kurban cezası yerine getirmesi yâda mikat yerine dönmesi gerekir.

İhrama girme yerleri, Mekke’de oturanlar veya mikat yerleri arasında oturanlar ya da mikat yerleri dışında kalan yerler veya ülkelerde oturup hac veya umre yapacak kişilere göre, değişiklik gösterir.

İkamet Edilen Yerlere Göre Mikatlar:

Mekke’de oturanlar: Mekkelilerin hac veya umre için ihrama girme yeri yine Mekke’dir.

Peygamber efendimiz(s.a.v) Mekkelilere bulundukları yerden ihrama girmelerini emir buyurmuştur.(ez-zeylai)

Mekke dışında, fakat harem dâhilinde evi olanlar da aynı şekilde ihrama girerler. Mekkelilerin umre için mikat yeri ise, diledikleri her hangi bir yerden girebilirler. Çünkü hıll’in harem bölgesine en yakın yeridir. Ancak umre yâda hac için ihrama girmeye hıll’in en faziletli yeri Hanefi ve Hanbeli’lere göre “tenim”,sonra “ci’rane”,daha sonra ise “hudeybiye”’dir.

Hıll’de oturanlar: Harem bölgesiyle beş mikat yerinin çevrelediği alan arasında kalan bölgeye ”hıll” denir. Hıll’de oturanların hac veya umre için ihrama girme yeri,”mikat” aile’lerinin bulunduğu yer veya bu yerle harem arasında kalan, hıll’den dilediği her hangi bir yerdir.

Hac ve umreyi tamamlamayı emreden ayet(Bakara:2-196). Hz. Ali ve Abdullah b. mesud’un görüşü buna delildir.

Hanefiler bu görüşü benimsemiştir. İmam malik’e göre, bunları mikat yeri, kendi evidir.

Mikat yerleri dışında kalan ülkelerde oturanlara “afakî” denir. mikat’lerin dışından hac ve umre yapmak için Kâbe’ye gidecekler için geldiği bölge ve ülkelere göre ihrama girme yerleri belirlenmiştir. Beş tane mikat yeri vardır.

İbn. Abbas’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Hz. peygamber (s.a.v) Medineliler için zülhuleyfeyi, Şamlılar için cuhfe’yi,necidi’liler için, karnül-menazil’i ve Yemenliler için yelemlemi mikat olarak belirledi.

Gelinen Ülkelere Göre Mikatlar:

Türkiye, Mısır, Suriye, Mağrip ve Avrupa tarafından deniz yolu ile gelenlerin mikat yeri cuhfe”rabiğ”dir.

Cuhfe ile Mekke arası yaklaşık 187 km.dir.

Medine’den gelenlerin mikatı, zülhuleyfe,  En uzak mikat yeri burasıdır.

Zülhuleyfe ile Mekke arası yaklaşık 464 km.dir.

İran, Irak ve doğu ülkelerden gelenlerin mikat yeri, zat-ırk’tır

Zat-ırk ile Mekke arası, yaklaşık 94 km.dir.

Yemenden gelenlerin mikatı: Yelemlem’dir

Yelemlem ile Mekke arası, yaklaşık 54 km.dir.