İhram Farz Mıdır ?

İHRAM

Hususi bir takım hürmetlere girerek onları iltizam etmektir.

Hac veya umre yapacak kişinin, ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek hac ve umrenin şartıdır. İhrama girmeden hac ve umre yapılamaz.

Haccın şartlarından biri olarak ihram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, normal zamanlarda işlemesi mübah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre için kendisine haram kılması, yasaklamasıdır. Bu fiile ihrama girme denir. İhrama girmiş olmanın gereklerinden biri olarak bürünülen havlu ve benzeri türden dikişsiz kıyafete de halk arasında denilmektedir. Fakat ihram bu değildir. Usulüne uygun davranılmazsa bu örtülere bürünmekle ihrama girmiş olunmaz.

İHRAMA GİRME

İhrama girmenin rüknü, niyet ve telbiyedir. Bu ikisinin bir arada olması bulunması gerekir. Bunlar olmazsa ihrama girme gerçekleşmez. Eğer telbiye yapılır da niyet etmezse ihrama girilmiş olmaz. Hanefi mezhebi, telbiye ile niyet etmenin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğini esas almıştır.

NİYET

Niyet yapılacak olan haccın şeklini kalben belirlemektir. Ayrıca dil ile söylemek müstehaptır. Hangi hac yapılacaksa onun için niyet edilir.

“Allah’ım hac(umre) yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”

TELBİYE

“Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk la şerike lek.”

“Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Böylece niyet eder ve telbiye söyleyince ihrama girilmiş olur.

Ancak, ihrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapılması gereken konular vardır. İhrama girerken bunlara da riayet edilmelidir. İhrama girmek isteyen kişi, ön hazırlık olarak tırnaklarını keser, saç ve sakal tıraşı olur. Gerekli ise koltuk altı kasık kıllarını temizler. Durum müsait ise gusül abdesti alır. Bu gusül temizlik amaçlı olduğu için, özel durum da olan bayanlar da gusleder. Gusül mümkün olmazsa abdest alınır. Güzel koku sürülür. Giymekte olunan kıyafetler çıkartılır. İç çamaşırlar da çıkartılır. sadece iki parça olan ve izar ile rida denilen ihram kıyafeti giyilir.

İhrama giren kişi, ridasını sağ omzunun altından alır ve sol omuz başına kor, böylece sağ omuzu açık kalır. Başını açar, ayakkabı ve çoraplarını çıkarır. Terlik ve benzeri şeyler giyer. Bayanlar ise normal kıyafetleriyle devam edebilirler. Bundan sonra ise, iki rekât namaz kılınır.