İhram Anlamı

İHRAM ANLAMI

İhram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları, hac veya umre rükünleri tamamlanıncaya kadar kendine haram kılmasıdır. İhram’ın, niyet ve telbiye olmak üzere iki rüknü vardır.

NİYET

Hac ya da umre yapmaya niyet etmektir. Niyetin dil ile yapmak, müstehaptır.

TELBİYE

Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. inne-l hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk la şerike lek,(allah’ım, davetine isteyerek uydum, emrin başım üstüne. Senin eşin ve benzerin yoktur. Sana yöneldim. hamd senin, nimet senin, mülk de senindir, eşin ve ortağın yoktur.) demektir.

Niyet ve telbiye ile birlikte ihramın yasakları başlar İhramlıya, vücudundaki saç ve  kılları kesmesi yolması veya tıraş etmesi, tırnak kesmesi, dikişli elbise giymesi erkekler için  güzel koku sürünmesi, süslenmek için yağ boya vb, makyaj malzemesi  kullanması, başını erkekler için  ve yüzünü örtmesi, eldiven, çorap ve topukları örten ayakkabı giymesi cinsi münasebette bulunması, avlanması harem bölgesindeki bitkileri kesmesi yasaktır

İhram elbisesi yünlü pamuklu  veya ketenden yapılmış dikişsiz peştamal gibi iki beyaz örtü . Biri belden aşağı diğeri omuzlara sarılır. ihram elbisesi giyen kişiye muhrum denir. İhram elbisesinin belden aşağı örtülen kısmına izar omuzlara atılan kısmına rida adı verilir.ihram iple bağlanmaz.düğümlenilmez.ihrama bürünmek, haccın farzlarından birincisidir.kadınlar ise ihram elbisesi giymezler.örtülü olarak hac ve umre ibadetlerini gerçekleştirirler.

Cenabı-ı Allah, ayet’i kerimede mealen buyurdular ki’ hac ayları bilinen şevval, zilkade ayları ile zilhicce on gündür. işte kim ki o aylarda ihrama girer, kendine farz yaparsa artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur.

İhrama girilirken, temiz olmak, gusül(boy abdesti)almak ve iki rekât namaz kılmak sünnettir.

İhram giyen kişiye, bazı şeyler yasaktır. Dikilmiş elbise giymek, bir yerini traş etmek, cima etmek(cinsi münasette bulunmak) kavga etmek, münakaşa etmek, tırnak kesmek, hayvan öldürmek, çorap giymek, erkeklerin mest, ayakkabı giymesi, başını örtmesi, hatim ile başını yıkaması,  eldiven giymesi, çorap giymesi, hamama girmesi koku sürünmesi caiz değildir.

Hac için,umre için veya ticaret için uzaktan gelenlerin mikat denilen yerleri,ihramsız geçerek,hareme yani Mekke-i mükerremeye girmeleri haramdır.ihramsız geçenin, mikata geri gelip ihrama girmesi gerekir.ihrama girmezse kurban kesmesi gerekir.mikat yerleri Medineliler için zül-huleyfe,ıraklılar için zatül-ırk,şam yönünden gelenler için cuhfe,necid bölgesinden gelenler için karnül-menazil ve yemen yönünden gelenler için yelemlem’dir.