Hacılar Neden İhram Giyer

İhram: Aslında yapılması caiz olan bazı söz, fiil ve davranışların, hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre Allah ve resulünün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir.

İhram yasakları, hac veya umre için niyet edip ihrama girmekle başlar. İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini çıkararak izar ve rida denilen dikişsiz iki parça havluyu giyinirler. Hanımlar ise, günlük giysileri ile ihrama girerler. Onların ihramı yüzlerini açık bulundurma zorunluluğu ile yeterlidir.

Hacca gidenler, sosyal ve ekonomik durumlarını gösteren kıyafetlerini çıkartırlar. Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiyi giyinmiş olurlar. Yani ihramın ilk önce Allah’ın nazarında mal, mülk, unvan gibi durumların bir değeri olmadığını, bu kutsal iklimde bütün Müslümanların eşit ve kardeş olduğunu anlar. Burada giyilen iki parça örtü sadece eşitliği sağlar ve avret yerlerini örter. mikat ile başlayan bu kutsal yolculukta asıl giyilmesi gereken elbise, takva elbisesidir. Yani sorumluluk bilincidir. Yüce Allahın buyurduğu gibi “takva elbisesi daha hayırlıdır.”(Araf, 7-26)

İhram, Allah’la buluşmaya niyet edilmesi, tövbe edilerek gelinmesi, kulun kendisi için yeni bir sayfa açması, ihram ile yasakların başlaması, kişinin elinden geldiği kadar bütün günahlardan uzaklaşması gibi değişim nedeniyle, geçici bir süre için adeta beyaz kanatlı meleklere dâhil olması şeklinde de anlaşılmaktadır. Öyle ki hacı, beşeri özellikler değil, meleki melekeler peşinde olacaktır. Tıpkı melekler gibi Allah’a asla isyan etmeyecek, emredileni yapacak en azından nefis ve şehvet gibi, beşeri zafiyetlerden uzak kalacaktır.

Haccın bir boyutu da ölüm, diriliş ve mahşeri de hatırlatır. Beyaz kefenleri giyinen Müslümanlar, adeta ölüm ve ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhram ölen her Müslüman’ın giyeceği kefeni temsil eder. Müslüman ihrama girerken giyindiği giysi ile kabire girerken giyindiği kefenin benzerliğinin şuurunda olarak, artık bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uydurduğunu hisseder ve bunun etkilerini duyar. Dünyada iken ölüm elbisesine, ihrama bürünür, ahirete, mahşer gününe gider gibi kefen giyer.

Hacılar bembeyaz giysilerle kabirlerden dirilişi ve mahşerde toplanmayı da hatırlatır. Bu diriliş senaryosu, bundan sonraki yaşantıda gerçek dirilişe daha iyi hazırlanma imkânı sunar. İnşallah kalbinde gerçek bir diriliş nasip olur.