Hacda Ziyaret Edilen Yerler Sırasıyla

MEKKE ZİYARET YERLERİ:

MESCİD-İ HARAM: Yeryüzünün ilk ibadet yeri olan Kâbe’nin etrafında sonradan yapılan caminin adıdır.

KÂBE-İ MUAZZAMA: Mekke şehrinde bulunan kutsal binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir. Şeref ve önemini belirtmek için Allah’ın evi denilir. Dünyada en kıymetli yer ve Müslümanların kıblesidir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV: Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in doğduğu ev Hacca gidenler tarafından ziyaret edilir. İçerisinde efendimizin valideleri Hz. Âmine Hatun’un elleriyle salladığı ağaç beşik, olduğu gibi durmaktadır.

CENNET’ÜL MUALLA MEZARLIĞI: Mekke’deki kabristanın ismidir. Peygamber efendimizin ilk eşi Hz. Hatice ve bazı sahabeler bu kabristanda yatarlar.

HİRA DAĞI: İlk vahyin gelmiş olduğu yerdir. Kurban bayramından bir gün önce Haccın farzlarından olan Vakfe bu ovada yapılmaktadır.

SEVR DAĞI: Peygamber Efendimizle Hz. Ebu Bekr Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.Bu yerde üç gün ikamet etmişlerdir.

ARAFAT: Mekke’nin doğusunda bulunan bir ovadır. Vakfe bu ovada ve cebel-i rahme civarında yapılır.

MÜZDELİFE: Arafat ve Mina arasında bulunan bir bölgenin adıdır. Mina’da şeytana atılacak olan taşlar buradan toplanır.

MİNA: Hac ibadeti sırasında kurban kesilen ve şeytan taşlamak için gidilen yerdir.

MESCİD-İ CİN: Cin süresinin indiği yerde inşa edilmiş bir mescittir.

MEDİNE ZİYARET YERLERİ:

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamber efendimizin yaptırıp namaz kıldırdığı bir mescittir.

RAVZA-İ MUTAHHARA: Mescid-i Nebi içerisinde, Peygamberimizin kabr-i şerifi ile mescidin o zamanki minberi arasındaki yerdir. Peygamber efendimiz: “evimle minberim arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir.” buyurmuşlardır.

CENNET-ÜL BAKİ: Medine mezarlığıdır.

UHUD ŞEHİTLİĞİ: İslam’ın yayılması esnasında hayatını kaybeden Peygamberimizin amcası ve 70 sahabe burada bulunmaktadır.

KUBA MESCİDİ: Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında Kuba’da 14 gün kalmışlardı. bu süre içinde orada bir mescit inşa etti ve namaz kıldı. İslam âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescit burasıdır.

YEDİ MESCİTLER: Hendek savaşının meydana geldiği bu yere birbirlerine yakın yedi küçük mescit yapılmıştır.

MESCİD-İ EBU BEKR: Gamame mescidinin sağ arka kısmındadır.

MESCİD-İ ÖMER: Hz. Ömer’in evi burası olup, devlet başkanlığını bu mescidin olduğu yerden yapmıştır.

MESCİD-İ OSMAN: Peygamber Efendimiz(s.a.s)’in mescidinin kıble tarafındadır.

MESCİD-İ ALİ: Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in bayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biridir.

MESCİD-İ KIBLETEYN: Peygamber Efendimiz(s.a.s)’e kıble’nin Kâbe olduğu müjdesi bu mescitte gelmiştir.

CUMA MESCİD-İ: Peygamberimizin ilk defa Cuma namazı kıldığı mescittir.

GAMAME MESCİD-İ: Medine’de Peygamberimizin yağmur isteme namazı kıldığı ve namaz bitince yağmurun yağmaya başladığı bölgede sonradan yapılan mescittir.