Hacda İhrama Nerede Girilir?

Mikat: İhrama girme yeri ve zamanı demektir. Mekke çevresinde, çeşitli bölge ve ülkelerden hacca gelenlerin, ihrama girecekleri özel yerleri ifade eder. Bir kimsenin hac ve umre için, mikatları ihramsız geçmesi caiz olmaz. Aksi halde kurban veya mikat yerine dönmek gerekir. Ancak mikat yerinden önce ihrama girmek ittifakla caizdir. Hatta Hanefilere göre, bir sakınca doğmayacaksa, ihramı öne almak daha faziletlidir.”hac ve umreyi Allah için tamamlayınız”(el bakara,2-196) ayetinde buna delalet vardır.

İhrama girme yerleri, Mekke’de, Mekke(harem) ile mikatlar arasında(hıll bölgesi)veya mikatların dışında kalan bölgelerde(afakî)oturanlara göre değişiklik gösterir.

1-Mekke’de Oturanlar:

Bunların hac için ihrama girme yeri yine Mekke’dir. hz.peygamber efendimiz (s.a.v)ashab-ı kiram’a hac için ihrama Mekke’nin içinde girmelerini emir buyurmuştur.(ez-zeylai,nasbu’r-raye)Mekke dışında, harem dahilinde evi olanlar da böyledir.Mekkelilerin umre için mikat yeri ise.dilediği her hangi bir yerden girebilir.,hıll in harem bölgesine en yakın olan yeridir.

2-Hıll’de Oturanlar:

Harem bölgesiyle, beş mikat yerinin çevrelediği alan arasında ki bölgeye hıll denir. Hıll de oturanların hac veya umre için ihrama girme yeri ailelerin bulunduğu yer veya bu yerle, harem arasında kalan, hıll den dilediği her hangi bir yerdir.

3-Mikatların Çevrelediği Alan Dışında Oturanlar(Afakî):

Arabistan’da mikatlar dışında oturanlarla, dış ülkelerden hac veya umre niyetiyle hicaz’a geldiği için bölge veya ülkeye göre ihrama girme yerleri belirlenmiştir.

Gelinen ülkelere göre mikatlar:

A-Türkiye, Suriye, Mısır, Mağrip ve Avrupa tarafından deniz yoluyla gelenlerin mikatı cuhfe (rabiğ)dir. Cuhfe ile Mekke arası yaklaşık 187 km.dir

B-Medine den gelenlerin mikatı zülhuleyfe olup, Mekke’ ye yaklaşık 464 km.dir

C-İran, Irak ve diğer doğu ülkelerinden gelenlerin mikatı zat-ı ırk tır. Bu yer yaklaşık 94 km.dir

D-Kuveyt ve Necid yönünden gelenlerin mikatı karnü’l menazil dir.

E-Yemen den gelenlerin mikatı yelemlem olup, Mekke’ye 54 km.dir.

İhrama hac ayları içinde girilir. Hac ayları, şevval ve zilkade ayları ile zilhicce ayları ilk on günüdür. Bu aylar, hac menasikinin başladığı ve devam ettiği aylardır.

Doğrudan Mekke’ye gidecek olan hacı adayları uçaklar Cidde’ye indiği ve Cidde de mikat sınırları içinde bulunduğu için, uçağın kalkacağı havalimanında veya evlerinde ihrama girerler. Gerektiğinde uçak mikat sınırını geçmeden uçak içinde de girilebilir. Ancak zorluğu nedeniyle uçakta ihrama girme tercih edilmemelidir.