Hacda İhram Nasıl Giyilir

İhram: Niyet ve telbiyedir. İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz öncesinden girilir.

İhrama girmek isteyen kimse, ön hazırlık olarak tırnaklarını keser. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler. Saç ve sakal tıraşı olup, bıyıklarını düzeltir. Mümkün ise gusleder. Bu gusül temizlik amaçlı olduğu için özel durumda ki bayanlarda guslederler. Gusül abdesti almak mümkün değil ise, normal abdest alınır. Giymekte olduğu elbiseleri ve iç çamaşırlarını çıkartır. Sadece izar ve rida denilen iki parça olan ihram kıyafetlerini giyinir. Resul-i Ekrem efendimiz(s.a.v) in ihramı esnasında izar ve rida giyindiği bilinmektedir. İstenirse bellerine ihramı tutacak bir kemer bağlarlar. Bu şekilde vücutlarında iki parça ihram elbisesi dışında bir şey kalmaz. Başları açık ve ayakları çorapsız olur. Yüzük, kemer ve çanta, saat benzeri şeylerin vücuda takılı ya da asılmış olmasında bir mahzur olmaz.

Kadınlar ise, herhangi bir model ve renk şartı olmaksızın, el ve yüzleri haricinde bedenlerinin tamamını, vücut hatları belli olmamak şartıyla örten ve ziynet görüntüsü vermeyen elbise giyerler başörtüleri ve ayak giysileri her zaman nasıl giyiniyorsa yine aynı şekilde giyinir.

İhram kıyafeti giydikten sonra iki rekât ihram namazı kılınır. İhram namazına şu şekilde niyet edilir. “Niyet ettim. Allah rızası için ihram namazı kılmaya.” İhram namazı iki rekâttır. Sabah namazı sünneti gibidir. Birinci rekâtta Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise, Fatiha suresi ile ihlâs suresi okunur. Namazdan sonra ise “Niyet ettim ya rabbi senin rızan için hac etmeye, allahım bana haccı kolay kıl ve kabul eyle.” şeklinde niyet edilir.

Niyet etikten sonra telbiye getirilir:

“Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innelhamde venni’mete leke velmülk,la şerkiyke lek.”

“Allah’ım! Senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin.”

Telbiye ile birlikte tekbir, tehlil ve salâvat getirilir. Uçaklarda ihrama girenler, ihram namazını koltuklarda oturarak kılabilirler.

Hacda İhram Nasıl Giyilir?

İhram: İki parçalı bez olup, iple bağlanmaz, düğümlenmez ve kancalı iğne ile tutturulmaz.

İhrama girmeden önce, sünnet ve müstehap olarak yapılması gerekli konular vardır. Bunlara da riayet edilmelidir.

İhrama girmek isteyen kimse, ön hazırlıklarını yapar. Tırnaklarını keser. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler. Saç ve sakal traşı olur. Bıyıklarını düzeltir. Mümkünse gusleder. Bu gusül temizlik amaçlı olduğu için, özel durumda olan bayanlarda gusleder. Peygamber Efendimizin(s.a.v) ihrama girmek için gusül abdesti aldığı rivayet edilmiştir. Gusül mümkün değilse abdest alır. Güzel koku sürünür. Giyinmekte olduğu normal elbiselerini ve iç çamaşırlarını çıkarıp, sadece izar ve rida denilen iki parça ihram örtüsünü giyinir. Peygamber efendimizin(s.a.v)ihram sırasında izar ve rida giyindiği bilinmektedir. Dikişli elbise men edilmiştir.

İzar: Göbekten dizkapağına kadar olan yeri örten bir peştamaldır.

Rida: Sırta, omuzlara ve göğse örtülen bir havludur.

İhrama giren kişi, ridasını sağ omuz’unun altından alır ve sol omuz başına kor. Böylece sağ omuzu açıkta kalır. Başını açar, çoraplarını çıkartır, ayakkabısını çıkartır, terlik ve benzeri şeyler giyer.

İhrama giren kadınlar normal elbise ve kıyafetlerini değişmezler. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarını örterler ama yüzlerini açık bırakırlar. telbiye ve tekbir getirirken, dua ederken seslerini yükseltmezler. Özel durumda bulunan kadınlar şu konuya dikkat etmelidir. Şayet adetleri bitmeden Arafat’a çıkmak zorunda kalacaklarsa, ifrad haccına niyet etmelidir.

İhrama girildikten sonra iki rekât namaz kılınır. Vakit kerahet vakti ise kılınmaz. Kılınan bu namaz, sünnettir. Birinci rekâtta Fatiha süresi ile kafirün, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile ihlâs sureleri okunur. Namazdan sonra Allah’tan hac için kolaylık ve yardım istenir.”Allah’ım, hac etmek istiyorum, onu bana kolaylaştır. Ve benden kabul buyur.” diye dua edilir.

Niyet ve duadan sonra telbiyeye başlanır. telbiye:”Buyur Allah’ım emrine amadeyim.”demektir. Böylece ihrama girilmiş olur.

İhrama giren kimseye ihramlı olduğu sürede bazı fiil ve davranışları yapması yasaktır.

Bu yasaklar:

1.Saç, sakal ve bıyıkları kesmek.

2.Koltuk altı ve kasık kıllarını kesmek.

3.Tırnak kesmek.

4.Vücuda veya ihrama güzel koku sürmek.

5.Normal kıyafetleri giymek.

6.Başını ve yüzünü örtmek

7.Eldiven, çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymek.

8.Cinsel ilişki veya ilişkiye götürecek davranışlar.

9.Başkaları ile tartışmak, kavga gibi davranışlardan uzak durmak.

10.Av hayvanlarına zarar vermek.