Hacda İhram Kaç Gün Sürer?

Hacca gitmek isteyen kimse, bu kutsal görev için helal kazanç temin eder. Yola çıkmadan önce varsa borçlarını verir. Hak sahipleri ile helalleşir, günahların bağışlanması için tövbe eder, Allah’tan af diler.

İhrama girme yerleri olan mikat sınırına gelmeden, genel vücut temizliklerini yapar. Tırnaklarını keser. Saç ve sakal tıraşı olup, bıyıklarını düzeltir. Mümkün ise gusleder. Mümkün değil ise abdest alır. Rida ve izar denilen iki parça ihram kıyafetini giyinir. İhramlı oldukları süre içerisinde başları açık ayakları çıplak olur. Kadınlar ise normal kıyafetleri ile ihrama girerler.

Bundan sonra mikat sınırında iki rekât namaz kılınır hacca niyet edilir ve telbiye getirilir. Böylece ihrama girilmiş olur. İhram devam ettiği sürede ihram yasaklarından sakınmak gerekir.

Mekke’ye varınca gusül yapılır ya da abdest alınır. Sonra harem-i şerife gidilerek Kâbe’nin etrafında kudüm tavafı yapılır ve iki rekât tavaf namazı kılınır. Namazdan sonra safa ile Merve tepeleri arsında usulüne uygun sa’y yapılır. Hacı adayı bundan sonra ihramlı olarak Mekke’de kalır. Burada kaldığı zaman içerisinde harem-i şerif’te namazlar kılar ve fırsat oldukça nafile tavaf yapar bolca sevap kazanır.

Tevriye günü, yani arefe’den bir önce Arafat’a çıkılır. Arefe günü güneş batıncaya kadar Arafat’ta kalır. Burada öğle ve ikindi namazlarını cemaatle birlikte kılar. Öğleden sonra vakfe yapılır. Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan müzdelife’ye hareket edilir. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazları cemaatle birlikte burada kılınır. Hacı adayları şeytan taşlamak için taşları burada toplarlar.

Bayram sabahı, saba namazı erken kılınır. Hava aydınlanınca mina’ya hareket edilir.

Akabe cemresine yedi taş atılır.

Saçlar tıraş edilerek ihramdan çıkılır. İfrad haccı yapanlara kurban kesmek vacip olmadığından, bunlar akabe cemresine taş attıktan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkarlar. Temettü veya kıran haccı yapanlar akabe cemresine taş atarlar ve kurban kestikten sonra ihramdan çıkarlar.

Bayramın ikinci günü, küçük, orta ve akabe cemrelerine yedişer taş atılır.

Bayramın üçüncü günü yine küçük, orta ve akabe cemrelerine yedişer taş atılır. Aynı gün Mekke’ye dönülüp veda tavafı yapılır ve hac vazifesi tamamlanmış olur.