Hacda Arafat Nedir?

Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz Cennet’ten ayrılıp yeryüzüne indirildikten sonra, Arafat’ta buluşmuşlardır. Bu güne “Arefe”, bu yere de “Arafat” dendi.

Peygamber efendimizin arefe günü vakfeye durduğu, hutbe okuduğu yer, Arafat ortalarında “Nabit” denilen yüksek bir tepedir. Bugün burası Cebel-ür-rahme diye adlandırılır. Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz, Cebrail aleyhisselam’ın yol göstermesi ile Arafat ovasında buluşurlar. Âdem aleyhisselam Arafat ovası ortasında olan Cebel-i rahme tepesi üzerine çıkar, Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret diler, duası kabul edilir. Bundan dolayı bu tepe Cebel-i rahme diye anılır.

Peygamber efendimiz şöyle buyururlar.”Arafat’ın hepsi vakfe yeridir. Mina vadisinin hepsi kurban kesilecek yerdir.”

Vakfe, Arafat’ta bulunmak demektir. Arefe günü, Vadiy-i urene denilen yerin dışında Arafat’ın herhangi bir yerinde öğle ve ikindi namazlarından sonra bir süre vakfeye durmak şarttır. Süresi içinde Arafat’ta bulunmayanlar o sene hacca yetişememiş sayılırlar.

VAKFENİN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

1- Hac için ihramlı olmak

2- Vakfeyi belirli (özel) yer ve zamanında yapmak

VAKFENİN ZAMANI

Zilhicce ayının 9. Arefe günü zeval vaktinden, bayramın birinci günü fecr-i sadık denilen tan yeri ağarmaya başladığı zamana kadar olan süredir. Bu konu hakkında mezhepler arasında her hangi bir görüş ayrılığı yoktur.

Arafat vakfesinin sahih olması için, niyet, akıl ve ilim şartı yoktur. Belirtilen süre içerisinde ister uyanık isterse uykuda, ister abdestli isterse abdestsiz, ister şuurlu isterse de şuursuz fark etmez, yani her durumda Arafat sınırları içerisinde bulunan kişi vakfeyi yapmış sayılır.

ARAFAT VAKFESİNİN SÜNNETLERİ

1- Zilhiccenin 8. tevriye gününün, arefe gününe bağlandığı gece Mina’da geçirilir. Arefe günü sabahı güneş doğmasından sonra Arafat’a hareket edilir.

2- Arafat vakfesi esnasında abdestli olarak kıbleye yönelmek

3- Oruçlu olmamak

4- Gün boyu zikir, dua, telbiye, tesbih ve istiğfar gibi ibadetleri bol olarak yapmak

5- Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak. “Cem-i takdim; öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek kılınmasıdır”

6- Zeval vaktinden önce Arafat’ta bulunmak ve mümkün olursa vakfeden önce gusül abdesti almak

7- Zeval vaktinden sonra, öğle namazından önce nemire mescidinde hutbe okumak

8- Mümkün olduğu kadar, vakfeyi cebel-i rahme tepesinin yakınında yapmak

9- Arafat vakfesini cem-i takdim ile kılınan namazın bitmesinden sonra yapmak