Haccın Yasakları

Hac ve umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapması yasak olan şeylere “cinayet’ül hac” hac yasakları denir. Burada yanılma, kasıt, hataya düşme ve unutma aynıdır.

Hac ve umre’ye ait yasaklar beş kısma ayrılır:

1-Yapılmalarından dolayı yalnız birer dem(koyun veya keçi) kurban edilmesi gereken cinayetler:

İhrama girmiş bulunan bir kimsenin,, vücudunda herhangi bir organına hoş kokulu bir şey sürmesi, kına yakması, tam gün dikişli bir elbise giymesi, başını örtülü bulundurması, başının en az dörtte birini tıraş etmesi, tırnak kesmesi, cünüp veya hayızlı olarak kudüm ya da veda tavafı yapması ya da abdestsiz olarak ziyaret tavafında bulunmak.

Kıran haccında bu yasaklardan biri yapılırsa, iki ihramın hürmetini korumak için iki kurban(dem) gerekir.

2Yapılmasından dolayı bedene(deve veya sığır) kurban edilmesi gereken cinayetler:

Bunlar, arafatta vakfeden sonra daha tıraş olmadan veya saçları kısaltmadan önce kurulan cinsel ilişki ile ziyaret tavafını cünüp, hayız veya nifas hallerinde yapmaktan ibarettir. Bununla beraber herhangi bir tavaf, taharet haline yeniden yapılırsa cezası düşer.

Arafat’ta vakfeden sonra saçları tıraştan veya kısaltmadan önce, bir mecliste cinsel ilişki tekrarlansa, yalnız bir bedene(deve veya sığır)diğerleri içinde dem(koyun)gerekir.

3-Her birinin yapılmasından dolayı yarım sa(bir fitre miktarı) beş yüz yirmi dirhem sadaka verilmesi gereken cinayetler:

Bunlar ihramda bulunan bir kimsenin, uzuvlarından birinin az bir kısmına hoş kokulu bir şey sürmesi, bir günden az dikişli elbise giymesi veya başını örtmesi, başının dörtte birinden azını tıraş etmesi, yalnız bir tırnağını kesmesi, başkasını tıraş etmesi, başkasının tırnağını kesmesi, abdestsiz olarak kudüm tavafı veya veda tavafı yapması gibi şeylerdir.

4-Her birinin yapılmasından dolayı bir fitre miktarından, yarım sa’dan az bir sadaka verilmesi gereken cinayetler:

Bunlar ihramda bulunan kimsenin çekirge öldürmesi, kendi üzerindeki biti öldürmesi veya yere atması gibi işlerdir. İhramda iken bunları yapan kimse, bir miktar sadaka verir.

5-Her birinin yapılmasından dolayı bedel değer ödemek gereken yasaklar:

Bunlar da ihramda bulunanın av hayvanlarını öldürmesinden veya harem bölgesindeki yaş ağaçları ve yeşil otları kesip koparmasından ibarettir. Bunun için ihramda olan kimse gerek harem bölgesinde ve gerek harem dışında hiçbir kara hayvanını öldüremez ve öldürülmesi için de onu başkasına gösteremez. İhramlı olan kimse, harem bölgesinde yaş ağaçları ve yeşil otları kesemezler.