Haccın Vacipleri Kaç Tanedir

Hanefilere göre: Hacda kendi başına vacip olan beş ibadet vardır. sa’y, Müzdelife vakfesi, şeytan taşlama, tıraş veya saçları kısaltma ve veda tavafı. Bunlardan başka, haccın rükün, farz veya şartlarını tamamlayıcı nitelikte olmak üzere on tane daha vacip vardır.

1-Sa’y: Safa ile Merve arasında yedi şavtlık sa’yı yapmak, Hanefilere göre vacip, diğer mezheplere göre bir rükündür.

2-Müzdelife’de vakfe: Bayram akşamı şafağın sökmesiyle güneşin doğması arasında Müzdelife’de bir anda olsa bulunmak vacip, geceyi orada geçirmek sünnet, meş’arı haram denen Kuzah dağına gitmek ise müstehaptır.

3-Mina’da şeytan taşlamak: Buna ”remyu’l-cemerat” denir. Cabir (r.a) şöyle demiştir: Resulullah (s.a.s)’ı kurban bayramı gününde, biniti üzerinde şeytan taşlarken gördüm. O, şöyle diyordu:”Hac menasikini (ibadetini) benden alınız. Ben bu haccımdan sonra hac yapıp yapamayacağımı bilmiyorum.”

4-Tıraş olmak veya saçları kısaltmak: Mina’da taşları attıktan sonra, kıran veya temettü haccı yapanın kurban kesmesi, daha sonra da Mekke hareminde ve bayramın ilk üç gününden birinde saçlarını tıraş etmesi veya kısaltması vaciptir. Kadınlar saçlarının uçlarından biraz keserler.

5-Veda tavafı: Mikat’ların dışından gelenlerin, haccı tamamladıktan sonra Mekke’den ayrılacakları zaman, son olarak Kâbe-i muazzama’yı tavaf etmeleri vaciptir.

Haccın rükün veya şartlarını tamamlayıcı nitelikteki diğer bazı vacipler de şunlardır:

İhrama mikat denilen yerlerden başlamak: herhangi bir sebeple mikat’ı ihramsız geçen kişi, geri döner mikat’ta ihrama girer ve telbiye getirirse bir şey gerekmez.

İhramlıya yasak olan şeyleri terk etmek: Dikişli elbise giymek, avlanmak, ihramlı iken saç kesmek gibi.

Arafat’ta durmak.(güneşin zevalinden, guruba kadar)

Dört defa dolanmak farz olan ziyaret tavafını yedi şavta tamamlamak.

Ziyaret tavafını yapmak.(Kurban bayramının ilk üç gününde)

Tavaf esnasında abdestli olmalı ve avret yerleri örtülü olmalı.

Kâbe’yi tavafa daima hacer-ül esved’den başlayıp, Kâbe’yi sola alarak tavaf etmek ve bunu yürüyerek yapmak.

Tavaf, hatim’in gerisinden yapılmalı.

Her tavaftan sonra iki rekât namaz kılınmalı.

Haccın vaciplerinden birini terk etmek, haccın sıhhatine mani olmaz. Bundan dolayı ceza olarak yalnız kurban kesmek gerekir. Kurban eti Mekke’de yoksullara dağıtılır.