Haccın Sünnetleri Nelerdir

1-Afakî olanların hemen mescidi-i haram’a giderek tavaf-ı kudüm yapmaları. Kâbe’yi görünce tekbir, tehlil ve dua edilir. Erkekler, hacer-ül esved’e el ve yüz sürer. Tavaftan sonra, iki rekât namaz kılınır ve safa ile Merve arasında sa’y yapılır.

2-İmamın üç yerde hutbe okuması. Biri zilhicce ayının yedinci günü Mekke’de; ikincisi dokuzuncu günü, öğle namazı olunca, öğle ve ikindi namazlarından önce Arafat’ta, üçüncüsü, on birinci günü, minada okunur.

3-Arafat’a gitmek için, Mekke’den terviye günü, sabah namazından sonra çıkmak.

4-Arefe gününden önceki ve bayramın birinci günü, ikinci ve üçüncü geceleri mina’da yatmak.

5-Arafat’a gitmek için, Mina’da güneş doğduktan sonra yola çıkmak.

6-Arefe gecesi müzdelife de yatmak.

7-Müzdelife’de vakfeye, fecr ağardıktan sonra durmak. Gece müzdelife’de yatmak. Güneş doğmadan önce, mina’ya hareket edilir.

8-Mina’ya gelince mescid-i hif’e en uzak olan ve cemre-i akabe denilen yerde, sağ elin baş ve şahadet parmakları ile iki buçuk metreden veya daha uzaktan, cemre yerini gösteren duvarın dibine nohut kadar taş atılır. Duvarın üstüne veya insana, hayvana çarptıktan sonra dibine düşerse caiz olur. Ertesi fecr’e kadar caiz ise de, o gün öğleden önce atmak sünnettir.

9-Arafat’ta vakfeden önce gusletmek.

10-Mina’dan Mekke’ye son dönüşte, önce ebtah denilen vadiye gelip, burada bir miktar durmaktır. Burada Mekke’ye gidip dilediği kadar kalır.

11-Hacca giderken, muhtaç olmayan anne, baba ve alacaklılardan izin almak sünnettir.

12-İhrama girerken gusletmek veya abdest almak.

13-İhrama girmeden önce iki rekât namaz kılmak.

14-Erkeklerin iki parça olan, rida ve izar adında ihram giymeleri.

15-İhramlı olduğu sürede her fırsatta telbiye getirmek.

16-Tel biyeden sonra salâvat’ı şerife, salâvattan sonra dua ve niyazda bulunmak.

17-Mekke’ye gündüz girmek.

18-Kâbe’yi görünce dua etmek.

19-Tavaf’a başlarken hacer-ül esved’in hizasına rükn-i yemeni cihetinden doğru gelmek.

20-Tavaf’a başlarken ve her şavt’ın sonunda hacer-ül esved’i istilam etmek.

21-Bütün şavt’ları ara vermeden yapmak.

22-Ziyaret tavafını bayramın ilk günü yapmak.

23-Ziyaret tavafı esnasında zikir, tehlil ve dua etmek.

24-Sa’yı abdestli yapmak.

25-Arafat’a arefe günü güneş doğduktan sonra Mina’dan hareket etmek.

26-Arafat’ta iken, öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak.

27-Müzdelife de iken sabah namazını erken kılmak.

28-Bayram sabahı ortalık iyice aydınlanınca, güneş doğmadan müzdelife’ye hareket edip, Mina’ya gelmek.

29-Tıraşı ziyaret tavafından önce yapmak.

30-Zemzem’i Kâbe’ye karşı ayakta ve bakarak içmek.