Hacca Nasıl Başvurulur

1979 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararı ile hac görevi, Diyanet İşleri Başkanlığının yönetimine verilmiştir. Her sene hac işleri yüksek kurulu toplanır. Yıllık takvimi belirler ve protokole bağlanarak il müftülüklerine bildirilir.

Vatandaşlar öncelikle ön kayıt yaptırırlar. Ön kayıt yaptırırken nüfus cüzdanının fotokopisi

İle bir miktar parayı bankaya yatırırlar. O bankanın dekontu ve fotokopiyle birlikte müftülükte broşür doldurulup teslim ederler. Böylece ön kayıt yapılır.

Diyanet işleri başkanlığı her yıl hac ile ilgili broşürler hazırlar ve bunları basın yolu ile ve müftülükler aracılığıyla vatandaşlara duyurur. Aşağıda 2016 yılı ile ilgili açıklama yer almaktadır:

2017 YILI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-2017 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri; Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

A-2016 yılında hacca gitmek üzere ”ilk defa kayıt” yaptırmak isteyenler internet sayfamızda yayınlanan hac ve umre tahsilatı yapan bankalardan birine 20 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlarını başkanlığımız http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.

B-hac kura sonuçları ile kesin kayıt bilgileri SMS yoluyla hacı adaylarına bildirileceğinden özellikle cep telefon bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

2-Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye ekleyecek, müftülüklerde kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecektir.

3-İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 20 TL ilgili banka hesabına yatıracaktır.

4-Müftülülere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dâhil edilmeyecektir.

5-2016 yılında çekilecek kura sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içinde kayıt yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda bir hak teşkil etmeyecektir.

6-Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya hiçbir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, günlük aktivitelerini kendi başlarına yerine getiremeyecek derecede engelli vatandaşlarımızın ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya girme talepleri kabul edilecektir.

7-Hacca götürülmek istenen çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yolu ile yapılması gerekir.

8-Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan kadınlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.