Hac Ve Umre Farkı

HAC VE UMRE FARKI

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

Müslümanlıkta beden ile yapılan ibadetler olduğu gibi, mal ile yapılan ibadetler de vardır. Mal ile yapılan ibadetlerden hac ve umre arasında farklar vardır. Dini yükümlülük ve zaman bakımından hac ve umre arasında farklar bulunmaktadır.

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

  • Hac ile umre arasındaki farklardan biri, haccın farz olması, umrenin ise sünnet olmasıdır.
  • İslam’ın beş şartından birisi hacdır. Umre için böyle durum yoktur. Ekonomik durumu iyi olanlar bu ibadeti de yerine getirebilir.
  • Hac ibadeti yılda bir defa Kurban Bayramı ve Arife gününde yapılır. Umre için belirli bir zaman yoktur. Yılın her vaktinde yapılabilir.
  • Hac ibadetinde Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Tavaf ve sa’y vardır. Umre ibadetinde ise, Tavaf ve sa’y vardır.
  • Hac ibadetinde şeytan taşlama ve kurban kesme vardır. Umre ibadetinde ise, bunları yapmak yoktur, Ancak isteyenler Mina’da şeytan taşlar ve kurban kesebilirler.
  • Hac ibadetinde Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir vardır. Umre ibadetinde ise yoktur.

HAC İBADETİ

Hac ibadeti yılın belli aylarında yapılır. Hac ayları Hicri takvime göre belirlenir. Bu aylar Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bakara suresi bu aylara işaret etmektedir.” Hac belli aylardır” ( Bakara,2/ 197)

Müslümanlar isterlerse Hac yapmaya, Şevval ayında niyet ederek ihrama girebilirler. Zilhiccenin 10 ya da 13’ü akşamına kadar hac ibadetinin menasiklerini tamamlarlar. Bu aylar hac ayları olarak isimlendirilir. Bu aylardan önce ihrama girmeyi bazı mezhepler mekruh olarak değerlendirmektedir.

UMRE İBADETİ

Hac ve umre arasındaki farklar olarak ilk akla gelen zaman farkıdır. Umre ibadeti belirli bir zamana bağlı değildir. Umrenin belirli bir mevsimi yoktur. Şartlar ve usulüne uygun bir şekilde ihrama girerek tavaf ve sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra da tıraş olunarak ihramdan çıkılır.

Hac ve umre arasındaki farklardan birisi de haccın yılda bir defa yapılması, umrenin ise herhangi bir sayı sınırlaması olmamasıdır.

Hac ve umre arasındaki farklardan birisi de ziyaret etme konusunda yaşanır. Umre ibadetine her zaman gitmek mümkündür. Hac ibadetine ise, kota uygulamasından dolayı istenildiği yıl kura sonucuna göre gitmek mümkün olmaktadır.