Hac ve Umre Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler

Hac ve umre kutsal topraklar adı verilen Kâbe’yi ziyaret ederek rükünlerini yerine getirmek için yapılan ibadetlerdir. İkisinin de aynı yeri ziyaret etmek ve ibadette bulunmak şeklinde benzerlikleri bulunsa da hac ve umre birbirinden farklı ibadetlerdir. Hac ve umre çoğu zaman insanlar tarafından karıştırıldığı gibi umre yapan kişilerin hacca gitmiş gibi olacağı kanısı da yaygın olan görüştür. Ancak bu görüşler tamamen yanlıştır. Hac ve umre arasında çeşitli farklılıklar vardır. Hac farz olan bir ibadettir ve İslam dininin şartlarından biridir. Umre ise müekked sünnettir.

Hac, İhrama girmekle başlar başlangıcı Şevval ayıdır. Bir kişi Şevvalde ihrama girip Zilhiccenin 10’u akşamına kadar, haccın menasikini tamamlayabildiği için, bu aylara hac ayları denilmiştir.

Umre, belirli bir vakte bağlı olmaksızın, usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf ederek Kâbe’yi ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan ibadettir.

HAC VE UMRE ARASINDAKİ BENZERLİKLER

  1. Haccı ve umre’yi Allah için tamamlayın.( Bakara suresi, 196) Bu ayete göre hac ve umre tamamlanması gereken ibadetlerdir.
  2. Hac ve umre için Kâbe’ye gitmek şarttır.

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

  1. Hac belirli zamanlarda yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Şevval, Zilkade ve Zilhiccenin ilk on gününe kadar hac ibadeti yapılabilir. Ancak umre ibadeti için böyle bir sınırlama yoktur. Umre yılın her vakti yerine getirilebilir. Hatta hac zamanı da umre yapılabilir. Temettu ve kıran haccında umrede yapılabilir.
  1. Haccın rükünlerinden biri Arafat vakfesidir. Ancak umrenin rükünleri arasında böyle bir rükün yoktur. Hacda yapılan Müzdelife vakfesi de Arafat vakfesi gibi umrede yapılmayan rükünlerdir.
  1. Hacda cem-i takdim vardır. Cem-i takdim; öne çekerek birleştirmek anlamına gelir. Öğle namazı vaktinde ikindi namazının öne çekilerek kılınmasına cem-i takdim denilir. Umrede cem-i takdim yapılmaz.
  1. Cem-i tehir namazın birini geciktirerek diğeri ile birlikte kılmaktır. Hacda ise akşam namazı geciktirilir ve yatsı namazı vakti girdiğinde kılınabilir. Umrede ise cem-i tehir yoktur.
  1. Şeytan taşlama vazifesi haccın rükünlerindendir. Bunun dışında umrede şeytan taşlanmaz. Çünkü şeytan taşlama Mina’da kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve bazı durumlarda dördüncü günü de yapılabilir. Kurban bayramı günü yerine getirilecek olan bu ibadet nedeniyle umrede yapılması mümkün değildir.
  1. Hacda kurban kesme ibadeti vardır. Umrede ise kurban kesilmez. Çünkü umrenin rükünleri arasında kurban kesme ibadetinin olması için kurban bayramı gibi belirli bir zamanının olmaması gerekir.
  1. Umrede hacda olduğu gibi Veda tavafı ve Kudüm tavafı yoktur.