Hac Kime Farz?

Haccın farz hac yerine geçmesi beş şarta bağlıdır.

HACCIN YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

1- Müslüman olmak

2- Akıllı olmak

3- Hür olmak

4- Baliğ olmak

5- Ekonomik yönden imkân sahibi olmak

MÜSLÜMAN OLMAK

Müslüman olmayan bir kişinin ilk önce iman etmesi gereklidir. İman edilmeden ibadetler kabul edilmez. Çünkü iman, ibadetlerin kabul olmasının temel şartıdır.

Müslüman olmayan bir kişi önce hac yapsa, sonra Müslüman olsa, haccı geçerli olmaz, yeniden hac yapması gerekir.

“ Artık kim imanı (Allah’ı ve ilahi hükümleri) inkâr ederse, bu durumda şüphesiz ameli boşa gitmiştir ve o, ahrette zarara uğrayanlardandır.” (Maide,5)

AKILLI OLMAK

Bir kimsenin, dini görevlerle sorumlu olması için akıllı olması gerekir. Aklı olmayan kişinin dini sorumluluğu yoktur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır.” üç kişi sorumlu tutulmaz;

Uyanıncaya kadar uyuyan,

Buluğa erinceye kadar çocuk ve aklı başına gelinceye kadar akıl hastası. (Ebu Davud),

Zihinsel özürlü bir kimse hac yaptıktan sonra iyileşirse diğer şartları da taşıyorsa yeniden hac yapmakla sorumlu olur.” (Kasanı)

HÜR OLMAK

Hür olmayan kişilere hac farz değildir. Hür olmayan kişinin yapacağı hac nafile olur. Bir kişinin hürriyetine kavuşması durumunda diğer şartları da uygun ise yeniden hac yapması gerekir. Hapis ya da tutuklu olanlara veya yurt dışına çıkma yasağı olanlara ya da hacca gitmesine yetkililerce izin verilmeyenlere hac farz değildir. Çünkü bu durumda hac yapmaya güçleri yetmez.

Fakat yurt dışına çıkma yasağı olmadan veya hapse girmeden önce hacca gitme imkânı bulmuş ise bu kişiye hac farz olmuştur. Tutukluluk hali sona eren kimselerin hacca gitmeleri gerekir. Tutukluluk hali sona ermeyeceği kesinleşen kişilerin, yerine vekil göndermeleri ya da vasiyet etmeleri gerekir.

BULUĞA ERMİŞ OLMAK

Erginlik çağına girmiş olmak demektir. Peygamberimiz (s.a.v) buluğa erinceye kadar çocuklardan sorumluluğun kaldırıldığını belirtmiştir.

“Bir insan çocukluğunda hac yapsa buluğa erdikten sonra imkânı olunca yeniden hac yapmakla yükümlü olur.” (Tirmizi)

Çocukların yaptığı hac anne ve babaya sevap olarak yazılır.

EKONOMİK YÖNDEN İMKÂN SAHİBİ OLMAK

“Yoluna gücü yetenlerin Allah’ın Evi’ni( Kâbe) hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” (Ali İmran,97)

Peygamberimiz gücü yetmeyi, azık ve binit olarak izah etmiştir.

“Allah hiçbir insanı gücünün üstünde bir şey ile sorumlu tutmaz.(Bakara, 286)