En İyi Umre Turları Yorum

EN İYİ UMRE TURLARI YORUM

UMRE TURU SEÇİMİ

Her yıl milyonlarca Müslüman, umre ibadeti için kutsal topraklara gider ve dini vecibeyi yerine getirdikten sonra ülkesine geri döner.

Umre ibadeti için gidecek olan kişi beslenme, konaklama, ulaşım, rehberlik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını ister. Rahat ve sorunsuz bir şekilde ibadet etmek ister.

Bu ihtiyaçları ve hizmetleri sağlamak konusunda umre turları dikkate alınır. Umre turları düzenleyen firmalar konaklama, ulaşım ve beslenme konularında hazırlıklarını yapar ve bu ihtiyaçlara göre programlarını hazırlarlar.

Umre turu konusunda ilk olarak umre fiyatları araştırılır. Umre fiyatları her firmaya göre değişmektedir. Genellikle firmaların umre fiyatları birbirine çok yakın olmaktadır. Şayet birçok firmanın açıkladığı fiyatlardan çok daha cazip fiyatlar sunan firma var ise, bu firmanın sözleşme metni iyi bir şekilde incelenmeli ve hangi hizmetlerin verildiği iyi bir şekilde araştırmalıdır. Verilen hizmetlerde bir eksiklik olursa umre turu çok sıkıntılı olarak geçirilebilir.

Tur firmasının sertifika ve üyelikleri araştırılmalıdır. Firmanın TURSAB, IATA üyesi olup olmadığına, A Grup acente sertifikasının olup olmadığı kontrol edilmeli ve firmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından umre turları yetkili belgesi olup olmadığına bakılmalıdır.

Umre turu seçerken tur düzenleyen firmanın umre ziyareti esnasında vereceği hizmetlere dikkat etmelidir. Mekke ile Medine arasında yapılacak yolculuk uçakla mı, yoksa otobüsle mi yapılıyor. Konaklama için hangi oteli seçiyor. Seçtiği otel Kâbe ve Mescid-i Nebevi’ye ne kadar mesafedir. Bu konulara dikkat ederek turları düzenleyen firmalar içerisinden seçim yapılmalıdır.

Umre ibadeti için yola çıkmadan önce ya da yolculuk esnasında umre turu firmasının, ilk defa umreye gidenlere gerekli olan eğitimleri vermesi gerekir. Şayet tur düzenleyen firma eğitim ve bilgilendirme yapmıyorsa umreye ilk defa gidecekler bu firmaları tercih etmemelidir. Çünkü umre konusunda verilecek olan bilgiler ibadetin tam olarak yerine getirilmesine yardımcı olacaktır.

Tur firmasının kurulacak iletişimlerde iyi davranması, doğru bilgiler vermesi ve güler yüzlü personele sahip olup olmadığı konusuna çok dikkat etmek gereklidir. Umre turları konusunda referanslarının bulunup bulunmadığına bakmak gerekir.

En İyi Umre Turları
Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesi anlamına gelen, Müslümanların çok önem verdiği,, bir ibadet şekli. Her yıl binlerce hacı adayı, umre ve hac için başvuruda bulunmaktadır.

Her yıl sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, organize edilen turlarda: hem süre, hem ücret ve hem de takvim itibariyle en uygun programların hazırlanması için gayret edilmektedir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmektedir. Hac organizasyonunda olduğu gibi umrede de, yurt içi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine’de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 safer’de başlamaktadır. Vize ile ilgili sistemlerin açılması, gerekli bir takım mevzuatların tamamlanabilmesi bakımından, bu tarih hemen her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız, her yıl ilan edilen umre konaklama türlerinden tercih ettiği türe ait, banka kodu ile Türkiye Diyanet Vakfı hac ve umre kurumsal tahsilât hesabına, ücreti yatırdıktan sonra, kendisine en yakın il veya ilçe müftülüğünde yada “elektronik ortamda www2.diyanet.gov.tr.” adresinde,”umre bilgi giriş program”ından yapabileceklerdir.

Müracaatlarını yaptıktan sonra, müftülüklerden alacakları umre kayıt formlarını iki nüsha halinde doldurarak aşağıda ki belgeler ile bir nüshasını ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir.

1.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan çipli pasaport.

2.Ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

3.45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi.

4.45 yaşından küçük hanımlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan, refakat belgesi(vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı.),birinci derecede akrabası olmayanların ise, örneğini müftülükten temin edecekleri noterden alınacak muvafakat name ve taahhütname.(bu belge Suudi Arabistan büyükelçiliğinden-konsolosluğundan vize almak için gereklidir.)

45 yaşından küçük hanımlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden umreye birinci derece erkek akrabası ile gitmeyenlerin umre kayıt ücretlerini kayıt yaptıracakları il veya ilçe müftülükleri ile görüştükten sonra yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde umreye gidememe durumu söz konusu olabilir.

Umre yolcuları ücretin yattığına dair banka dekontu’nu ibraz etmek suretiyle yanlarında bulundurmalıdır.