Diyanet Hac Parası Ne Kadar?

                                         2016 YILI HAC ÜCRETLERİ

1- Kurban ücreti de dâhil edilmek üzere, 2016 yılı hac ücretleri dolar olarak ücret aralığı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiş olup, ücretler ve ücretlerle ilgili taksitlendirme bilgileri bilahare gönderilecektir. Vatandaşlarımızın tercihlerini yapabilmeleri amacıyla ön kayıt formunda hac fiyat aralıkları belirtilecektir.

HAC KONAKLAMA TÜRÜ  ALT LİMİT             ÜST LİMİT

NORMAL:                                   3.600                         3.800

MÜSTAKİL                                5.000                          5.400

OTEL                                           6.500                        SERBEST

2- Otel ve müstakil konaklama türleri için tespit edilen ücretler iki kişilik odada kişi başı ücret olarak belirlendiğinden, odalarda üç kişilik konaklamanın tercih edilmesi halinde bu ücretin, kişi başı ücretinin en az % 10’u nispetinde eksilterek hesaplanacak ve ücretlere ilişkin hazırlanacak ayrıntılı bilgiler hac broşürlerinde ilan edilecektir.

3- Çocuk ücretleri; hac konaklama türlerine, yaş gruplarına ve verilecek hizmet kalemlerine göre Ek-2 ‘deki tablo dikkate alınarak hesaplanacak ve yapılacak duyurularda belirtilecektir.

4- Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, hac broşürlerinde belirtilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ileve bir ücret alınmayacağı gibi sürelerin kısa olması halinde ise herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

5- Hac ücretinin tamamı kesin kayıt sırasında yatırılabileceği gibi, taksit halinde de yatırılabilecek, ödeme takvimi broşürlere yazılacak ve kesin kayıt esnasında hacı adaylarına duyurulacak, belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmayanların kayıtları silinecektir.

6- Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.