Bir Şavt Kaç Metre

Bir şavt yaklaşık olarak 400 metredir.

Safa, Mekke’nin doğusundaki Ebu Kubeys Dağı’nın eteğinde, Mescidi-i Haram’ın kuzeydoğusunda, Merve’den biraz daha yüksek ve Kâbe’ye daha yakın bir tepedir. Safa’nın tam karşısındaki Merve ise Mekke’nin batısındaki Kuaykıan dağının eteğinde Harem-i Şerif’in kuzeybatısında ve Kâbe’nin rüknü(ırak)köşesinin karşısında yer alır.

Her iki tepe arasındaki uzaklık yaklaşık 400 metredir. Safa ile Merve arasındaki vadi zamanla doldurularak yükseltilip tesviye edilmiş, zemini yürüyüş için uygun hale getirilerek, tepelere çıkmayı kolaylaştıran merdivenler yapılmış ve hac mevsimlerinde geceleri aydınlatılmıştır. İki tepe arasındaki sa’y yapılan alanın üstü 1922 de kapatılarak hac ve umre yapanlar kısmen güneşten ve tozdan korunmuştur.1955-1976 yılları arasındaki genişletmede burası Mescid-i Haram’a katılmış ve say yolu olarak iki katlı olarak tasarlanmıştır.

Kuran’ı Kerim’de Safa ve Merve’nin Allah’ın koyduğu, sembollerden olduğu belirtilmekte, bu iki tepe arasında say etmenin hac ve umre ibadetinin bir parçası olduğu vurgulanmaktadır.(El Bakara 2-158) Hz. İbrahim oğlu İsmail ile Kâbe’nin yapımını tamamladıktan sonra hacla ilgili menakisinin tamamını uygulamalı olarak onlara öğreten Cebrail, Safa ve Merve tepeleri arasında say etmelerini de gösterdi. Hz.hacerin oğlu İsmail’e su bulmak için iki tepe arasında, telaşla koşuşturmasının tabi tutulduğu imtihanı, Allah’a olan güveni ve inancı uğruna sıkıntılara göğüs germesine, bir ödül olarak başarmasının anısını canlandıran bu uygulama, Mekke’de putperestlik inancının yaygınlaşmasıyla terk edilmiş, İslam’ın gelişiyle birlikte tekrar hac ve umrenin bir parçası olarak başlatılmıştır.(Hicaz albümü, Diyanet İşleri Başkanlığı)

Mekke’de Beytullah’ın yanında parça taşlardan oluşan tepeye Merve adı verilmiştir.

“Şüphesiz ki Safa ile Merve Allahın şeairi(nişaneleri) indendir”(El-Bakara 2-158)Hac ve Umre esnasında beytullah tavaf edildikten sonra, bu iki tepe arasında sa’y yapılır

Hz. İbrahim eşi Hacer ve oğlu İsmail’i Allah Teala’nın emriyle hiç kimsenin olmadığı, yiyecek ve içecek bulunmayan bir yer olan, Mekke’ye getirdi. Yanlarında çok az bir hurma ile bir testi suları vardı. İbrahim(a.s) oradan ayrılınca çocuk susuzluktan ayağını yere vurarak ağlamaya başladı. Hz. Hacer su bulmak için etrafa göz attı fakat hiçbir şey göremedi. Ne su vardı, ne de bir insan. Merve tepesine doğru gitti. Tepeye çıktı baktı. Yine kimseleri göremedi. İki tepe arasında Kudayd denen yer çukur bir yerdi, İsmail oradaydı. İki tepe arasında yedi defa gitmiş gelmişti İsmail’i bıraktığı yerden hızlı geçiyordu. Çaresiz bir şekilde İsmail’in yanına geldiğinde, ayağının dibinde su kaynadığını gördü. Ve suyun akıp gitmesini engellemek için etrafını çevirdi.

Safa ile Merve arasında say yapmak, haccın menasikindendir.