Bedir Savaşı

Bedir savaşı, İslam devletinin Medine’de kurulmasından sonra Müslümanlar ile müşrikler arasında meydana gelen ilk savaştır. Bu savaşa, yapıldığı kasabanın adı verilmiştir.

Bedir kasabası Medine’nin 120 km. kuzeybatısında ve Kızıl Deniz sahiline 20 km. uzaklıktadır. Bedir, Mekke’den gelip Medine’den geçerek Suriye’ye uzanan yol üzerinde olup, Mekke-Medine arasındaki konak yerlerinden birisiydi. Bedir halkı geçimlerini, ticaret kervanlarından elde ettikleri kazançlarla sağlardı.

Müslümanların her şeylerini Mekke’de bırakıp Medine’ye göçmelerinden sonra, Müşriklerin İslam ve Müslümanlara kinleri bitmemişti. Müslümanların Medine’de devlet kurup yerleşmiş olmalarını hazmedemeyip mutlaka durdurmak için çareler arıyorlardı.

Mekkeli müşrikler çok defa Müslümanları tehdit etmiş, onlara Medine yakınlarına kadar gönderdikleri çapulcu birlikleri ile zarar veriyorlardı. Son zamanlarda Ebu Sufyan’ın ortaklığıyla kurulan bir kervan Suriye’den mallar getirecek ve bununla Müslümanlara kesin darbe indirilecekti. Bu durumu haber alan Hz. Muhammed (s.a.v) ashabı ile istişare etti. Bu kervanın Mekke’ye ulaşmasına engel olma kararı alındı. Ebu Süfyan durumdan haberdar oldu ve Kureyş’ten yardım istedi. Ebu Cehil Kâbe’ye koştu, müşrikleri Müslümanlara karşı savaşa teşvik etti.

Bedir savaşında, Müslüman ordusunun sayısı üç yüz beş kişiydi. Bunların seksen üçü muhacirlerden, altmış biri Evs’ten, geri kalanları ise Hazrec kabilesinden idi.

Bedir savaşı için, Müslümanların üç atları ve yetmiş develeri vardı. Bineklerine sıra ile biniyorlardı. Bu ordu, İslam’ın tek ordusuydu. Eğer bu ordu yenilecek olursa, Allah’ın hükmünü hâkim kılacak bir başka topluluk kalmayacaktı. Peygamberimiz (s.a.v) :” Allah’ım, vaat ettiğin yardımını bugün lütfet. Ya Rab, bu bir avuç mücahit yok olursa, bir muvahhitler bu gün telef olursa, yeryüzünde sana ibadet eden kalmayacak” diye dua ve niyazlarına devam etti. Bu esnada şu mealdeki vahiy gelmişti: “ Bütün bu toplananlar (müşrikler) hezimete uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklardır.” (el- Kalem, 68/ 45).

Taraflar birbirlerine karşı saldırıya geçtiler. İkindiye doğru Müslümanlar tarihin kaydettiği en büyük zaferlerden birini gerçekleştirdi. Bedir savaşı sona ermişti. Ebu Cehil başta olmak üzere müşriklerin önde gelenlerinden çok kimse hayatını kaybetti. Müşriklerden yetmiş kişi öldürülmüştü. Müslümanlar ise on dört şehit vermişlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v) namazlarını kıldırdıktan sonra Allah yolunda canlarını veren ilk şehitleri toprağa vermiştir.

Bedir Savaşı Detayları ve Savaş Kimler Arasında Geçmiştir ?

Bedir Savaşı, Müslümanlar ile Kureyş’liler arasında geçen ilk savaştır.Bu savaşın İslamiyet açısından çok önemli olduğu belirtilmektedir.

Müslümanlar bu savaşın sonucunda, Allah’ın izni ile galip ayrılmışlardır. Bu zafer İslamiyet’in temel taşlarının sağlam oturmasında büyük rol oynamıştır. Bu savaşta Müslümanlar’ın içinde olan Ashab-ı Bedir olarak bilinen kişiler, Hazreti Muhammed Aleyhisselam’ın sahabi’sinin içinde önemli bir yere sahiptirler.

Hazreti Muhammed Aleyhisselam, savaş öncesinde secdeye kapanarak;

Ey Allah’ım şu küçük ordu eriyip giderse, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacaktır.” demiştir.

Bu savaşın Kadir gecesiyle aynı geceye denk geldiği rivayetler arasındadır.

Bu savaş neden yapıldı ?

Müslümanlar’ı hicrete zorlayan Kureyşliler, hicret sebebi ile Müslüman’ların geride bıraktıkları mal varlıklarını kullanıyorlardı. Müslümanlar’ın maddi açıdan sıkıntı çekmesi, bu savaşın gerekli olduğunu gösteren sebeplerden bir tanesidir.

Bedir savaşı ve detayları

Bedir, Medine’nin güneybatısında kalan bir kasabadır. Müslümanlar 305 kişilik bir orduyla, Kureyş’liler ise 950 kişilik orduyla savaşa girmişlerdir. Arap savaşlarının geleneği olan “Er dileme” için taraflar kendi aralarında 3’er kişi seçtiler. 3 karşılaşma yaptılar ve 3 karşılaşmayıda Allah’ın izni ile Müslümanlar kazandı.

Bu savaş’ta Hazreti Ali ( Radiyallahü Anhüm ) önemli bir rol oynamıştır. Savaşın önemli bir yanı ise, Kureyş komutanı, Muhammed Aleyhisselam’ın amcası Ebu Cehil ( Cahilliğin Babası ) ‘in savaş esnasında öldürülmesidir. Kureyş’liler, Ebu Cehil öldükten sonra dağılmışlardır.

Savaşın sonucunda iki taraftan, toplamda yaklaşık 100 kişi ölmüştür. Savaş’tan Allah’ın izni ile Müslümanlar galip çıkmıştır.