Ashab-ı Suffe Kimdir

Ashab-ı suffe, Arapça sahipler, arkadaşlar manalarına gelen “ashab” kelimesi ile eyvan, sed, sofa gibi manalara gelen “suffe” kelimesinden oluşmuş bir tabirdir. Hicretten sonra, Hz. Peygamberin Medine’de ki mescidine bitişik gölgelikte kalan ve ilim tahsili gören sahabelere verilen genel isimdir.

Suffe’de toplanan öğrencilere Kuran-ı Kerim, hadis-i şerifler ve dini bilgiler öğretilirdi. Hocaları başta Hz. Muhammed olmak üzere Abdullah b. Mesud, Muaz b. Cebel gibi ilim sahibi olan sahabelerdi.

Hz. Peygamber, Medine’ye hicretten sonra yapımına başlanan mescit inşası esnasında bir eğitim-öğretim kurumuna olan ihtiyacı dikkate almış ve mescidin bitişiğinde yapılan bir bölümü bunun için tahsis etmiştir.

İslam’ı yaşama imkânına sahip olamadıkları için, çeşitli bölgelerden Medine’ye hicret edenler ve bekâr olup herhangi bir yuva edinemeyenler burada barınmıştır. Düzenli bir eğitim faaliyetine tabi tutulan bu öğrenciler, kendilerine ayrılan mekâna suffe dendiğinden dolayı Ashab-ı Suffe, ya da Ehl-i Suffe denilmektedir.

Hz. Peygamberi görmek ve İslamın temel kurallarashabı suffe kimdirını öğrenmek için gelen, kalacak yeri olmayan misafirlerde Suffe’de kalırdı.

Ashab-ı Suffe, nazil olan ayetleri ve Peygamberimizin hadislerini ezberleme konusunda ön sıralarda yer alırdı. Muhacirler ticaret ile Ensar ziraat ile uğraşırken, Suffeliler Hz. Peygamberin yanından ayrılmıyor, başkalarının duymadıklarını duyuyor, görmediklerini görüyorlardı. Suffe Ehli’nin büyük kısmı kendilerini manevi hayata veriyor, geceleri ibadetle, gündüzleri ise oruç ve ilim tahsili ile geçiriyorlardı. Bu şekilde, bir yandan İslam’ı öğreniyor, bir yandan da bütün incelikleri ile yaşamaya çalışarak Hz. Peygamberin sevgisine ve özel ilgisine mazhar oluyorlardı.

Suffe, İslam’ın ilk sistemli eğitim kurumudur. İlk İslam üniversitesidir. Hayatlarını Peygamber medresesinde ilim ve irfan kazanmış seçkin kişilerdir. Hz. Peygamber ile birliktelikleri fazla olduğu için, diğer Müslümanları birçok hadis-i şerif’ten onlar haberdar etmiş, hadis rivayetinde ön sıralarda yer almışlardır. Suffe ehli, İslam’ın yayılmasında ve öğrenilmesinde önemli hizmetler vermiştir. Suffe, İslam tarihinde örnek ve öncü bir eğitim kurumu olmuştur.

Ashab-ı Suffe hakkında dikkat çeken bir konu da, Suffe halkından bir kısmı, kendilerini tamamen manevi bir hayat verdiklerinden dolayı, Müslümanlar arasında zahidane yaşayışın ve tasavvufi eğitimin öncüleri olmuşlardır.