Say Nasıl Yapılır?

SA’Y NEDİR

Sa’y kelimesi;  koşmak, hızlı yürümek anlamına gelmektedir.

Hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafındaki Safa tepesinden başlayarak Merve’ye dört gidiş, Merve’den üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki gidiş-gelişe denir.

Merve’ye her bir gidişe ve Merve’den Safa’ya her bir dönüşe ‘şavt’ denir

Safa ile Merve arasındaki yaklaşık 400 metre uzunluğunda olan yürüme alanına ‘mes’a denir.

Say’ın aslı Hz. Hac er’in henüz kendisini emmekte olan oğlu Hz. İsmail için su ararken bu iki tepe arasında koşması hatırasına dayanmaktadır.

SA’Y NASIL YAPILIR

Hacer-i Esvet istilam edilerek safa tepesine çıkılır.’Allah’ım senin rızan için umre sa’yını yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul et.’diye niyet edilir. Kâbe’ye dönüp tekbir, tehlil, salâvat okunur. ve içten dua edilir. Sonra Merve tepesine doğru yürünür.

Erkekler koşar adımla yürürler. Buna ‘hervele’ denir.

‘Yarabbi günahlarımızı bağışla, bize merhamet et, bize ikram et,bizleri affet.çünkü sen mutlak güç,kerem ve ihsan sahibi olansın.’ diye dua edilmesi uygun olur. Merve’ye varıldığında bir şavt tamamlanmış olur. Kabe’ye dönüp tekbir,tehlil ve salavat-ı şerife getirilip dua edilir.

Sonra Merve’den Safa’ya doğru yürüyerek gidilir. Safa’ya varınca ikinci şavt tamamlanır.

Diğer şavt’lara da aynı şekilde devam edilir. Yedinci şavt’tan sonra Merve’de Kâbe’ye karşı dönerek dua edilir.

Traş olunur ve ihramdan çıkılır.

Erkekler saçlarını kısaltır veya dipten keserler. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar keserler. saçların ucundan alınacak miktar, parmak ucu uzunluğundan az olmamalı.traş olunduktan sonra umre ihramından çıkılmış olur. Hac için tekrar ihrama girene kadar bütün ihram yasakları kalkar.

İhramdan çıkma durumuna gelen kişiler, birbirlerini traş edebilirler. Bu aşamadan önce bir başkasını traş etmek yasaktır.

İfrat haccı ve kıran Haccı’na niyet edenler ihramlı kalırlar. bu aşamada ihramdan çıkmaları yasaktır.

Temettü haccına niyet edenler umrelerini bitirip ihramdan çıktıktan sonra, hac için ihrama girinceye kadar Mekke de ihramsız olarak kalırlar. beş vakit namazlarını haremi şerifte kılma ve bol bol nafile tavaf yapma imkanı bulurlar. Uzak yerlerden gelenler nafile namaz kılmak yerine, nafile tavaf yapmaları daha uygun olabilir.

Namaz kılmak, tavaf yapmak haricinde, mescidi haramda Kuran’ı kerim tilaveti dua zikir ve tesbihatla meşgul olurlar. hac vakti gelene kadar, ihrama girinceye kadar ibadetlere bu şekilde devam edilir. Zamanı gelince hac için ihrama girilir vakfe için Arafat’a çıkılır,

Benzer Konular: