Şafi Mezhebine Göre Haccın Vacipleri Nelerdir

Haccın genel vacipleri beş tane olup şunlardır:

MİKATTA İHRAMA GİRMEK

Haccetmek isteyen bir kişinin mikat mahallinde ihrama girmesi gerekir. İsteyen kişi, mikat bölgesine girmeden önce de ihrama girebilir. İhrama girmeden mikat bölgesini geçen ve ihramsız olarak harem bölgesine giren kişi, haccın vaciplerinden birini terk etmiş olur. Bundan dolayı da ceza kurbanı kesmesi gerekir. Ancak henüz umre veya kudüm tavafını yapmadan, tekrar mikat mahalline dönüp orada ihrama girerse, ceza kurbanı kesmekten kurtulur.

MÜZDELİFE’DE GECELEMEK

Müzdelife, Mina ile Arafat arasında yer alan ve harem sınırları içinde bulunan bir yerdir.Hacılar Arafat vakfesini yaptıktan sonra ve güneş battıktan sonra Arafat’tan inip Müzdelife’ye vardıklarında,gece yarısından sonra bir dakikalığına da olsa burada kalmaları vaciptir. Bundan dolayı gece yarısından sonra az bir süre durmaları yeterli olur. Gece yarısından önce Müzdelife’den hiçbir mazereti olmadan ayrılan bir kişi vacibi yerine getirmiş olmaz.bunun için bir ceza kurbanı kesmesi gerekir.

Gecenin tamamını Müzdelife’de geçirmek ve ortalık iyice aydınlandıktan sonra Mina’ya hareket etmek ise bütün mezheplere göre sünnettir. Belli olan süreler içerisinde, ister uyanık olunsun, ister uykuda olunsun, her ne şekilde olursa olsun bir süre orada bulunmuş olanlar, Müzdelife vakfesini yapmış olurlar.

CEMRELERE TAŞ ATMAK

Hacının, Arafat’tan inip müzdelife’de geceledikten sonra, Mina’nın kenarında ve Mekke’ye yakın olan kısmında bulunan akabe cemresine yedi tane taş atması vaciptir. Her taşın belirlenen yere düşmesi gerekir. Bu taşlamanın vakti, müzdelife vakfesinden sonra bayram gecesinin yarısından itibaren başlar ve aynı gün güneşin batışına kadar devam eder. Bu ihtiyari olan vakittir. Ama güneşin batmasından sonra atılması da vaciptir.

MİNA’DA GECELEMEK

Hac ibadetini yerine getirmekte olan bir kimsenin, teşrik günlerinde cemrelere taş attıktan sonra Mekke’ye dönüp orada yatması yeterli olmaz. Teşrik günlerinin, birinci ve ikinci gecelerinin çoğunu Mina’da geçirmesi gereklidir. Üçüncü gece ise; güneş batmadan önce Mina’dan ayrılmak şartıyla geceleme vacipliği ortadan kalkar ve ertesi günde cemreleri taşlama zorunluluğu kalkar. Cemreleri taşlamayan veya birinci ve ikinci gecelerinin yarıdan fazlasını Mina’da geçirmeyen hacının, vacibi terk etmiş olması sebebiyle bir ceza kurbanı kesmesi gerekir.

VEDA TAVAFI

Hac veya umre ibadetini yerine getiren kimsenin bu ibadetlerde ilgili menasiki tamamladıktan sonra Mekke’den ayrılacağı sırada veda niyetiyle Kâbe’yi tava etmesi vaciptir.

Benzer Konular: