Peygamberimizin Mekke Dönemi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in Mekke dönemi denildiğinde onun dünyaya gelişinden Medine’ye hicretine kadar olan dönem aklımıza gelmelidir. Bu süre zarfında bebeklik, çocukluk, gençlik dönemlerini yaşamakta olup birçok cahiliye uygulamalarına yakından şahit olmuştur. Bu durum ise onu sık sık yalnızlığa çekip düşünmeye doğru yöneltmiştir. Sık sık Hira Dağı’na yalnız başına inzivaya çekilmekteydi. Zaten ilk vahiy’de burada kendisine gelmiştir.

Peygamberimizin Mekke dönemi genelde onun hayatının önemli dönem noktalarını içermektedir. Bu zaman zarfında Mekke’nin, Dünya’nın yapısını değiştirecek çok fazla gelişme yaşanmamıştır. Bu dönemde yaşanan bazı olaylar şöyledir:

  • 570 yılında peygamber efendimiz dünyaya gelmiştir. Doğumunda peygamberliğine işaret edebilecek bir takım garip olaylar yaşanmıştır. Doğumundan sonra ise Hz. Halime validemize teslim edilerek süt annesi olması istenmiştir. Böylece peygamberimizin mekke dönemi başlamıştır.
  • Süt annesinin yanında 5 yıl kadar geçirdikten sonra 575 yılında öz annesinin yanına gelmiştir.
  • 576 yılında annesi Amine Hatun’un vefatı üzerine dedesi Abdulmüttalip’in himayesinde bulunmuştur.
  • 578 yılında dedesi Abdulmüttalip vefatı üzerine ise amcası Ebu Talip’in yanına kalmıştır.
  • Yıllardır amcasıyla birlikte Şam dahil birçok bölgeye kervanlar birlikte giden peygamber efendimiz, 595 yılında iş esnasında tanıştığı Hz. Hatice ile evlenmiştir. 25 yıl süren bu evlilikten ise Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah dünyaya gelmişlerdir. Eşinin vefatı üzerine kölesi olan Hz. Zeyd azad edilerek evlatlık olarak yanına gelmiştir.
  • 610 yılının Ramazan ayında yine Hira mağazasına çekilen peygamber efendimize Cebrail tarafından ilk vahiy iletilmiştir. Bu yılla birlikte peygamberlik görevi tam olarak başlamış olmuştu. Hz. Muhammed İslam’ı tebliğ etmeye, davet etmeye doğru çalışmalar yapmaya başladı.
  • 615 yılında 12 kişilik müslüman bir grup Habeşistan’a ilk hicreti yaptı. 616 yılında ise 90 kişilik bir grup Habeşistan’a hicret etti.
  • 622 yılında Peygamber Efendimiz diğer müslümanlarla birlikte topluca Medine’ye topluca hicret ettiler ve böylece peygamberimizin mekke dönemi sona ermiş oldu.

Peygamberimizin mekke dönemi boyunca birçok zorlukla karşılaştığını, ilk müslümanlar eziyet ve işkencelere mağruz kaldığını belirmek gerekir. İslamiyetin yayılması ve İslam için rahatça yaşanılabilir bir toplum düzeni oluşturmak için hem peygamberimiz hem de sahabeler olağanüstü gayretler göstermişlerdir.

Benzer Konular: