Hacda Ziyaret Edilen Kutsal Yerler Nelerdir?

MESCİD-İ HARAM: Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kâbe-i muazzama’nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır. Çeşitli zamanlarda yenilemek ve genişletmek amacıyla birçok defa yeniden inşa edilmiştir.

KÂBE-İ MUAZZAMA: Mekke şehrinde bulunan ve beytullah ”Allah’ın evi” olarak adlandırılan kutsal binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV: Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v) Mekke’nin doğusunda (şuubu beni Haşim ve zukak’ul mevlid caddesinin leyl çarşısındaki darud-tababia)arasındaki evde doğdu.

CENNET-ÜL MUALLA MEZARLIĞI: Mekke’deki kabristanın ismidir. Peygamber efendimizin ilk ailesi Hz. Hatice validemiz ve bazı sahabe-i kiram bu kabristanda metfundur.

HİRA DAĞI: Mekke-i mükerreme ile mina arasında bir dağdır.

SEVR DAĞI: Kabe’nin güneyinde, peygamber efendimizle Hz. Ebu Bekir’in Mekke’den Medine’ye hicretleri sırasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.

ARAFAT: Mekke’nin doğusunda bir ovadır. Kurban bayramından bir gün önce haccın rükünlerinden olan vakfe, bu ovada ve cebel-i rahme civarında yapılır.

MÜZDELİFE: Arafat ile mina arasında bulunan bir bölgenin adıdır. mina’da şeytana atılacak taşlar burada toplanır.

MİNA: Hac ibadeti esnasında kurban kesilen ve şeytan taşlamak için gidilen yerdir.

MESCİD-İ CİN: Cin suresinin indiği yerdir.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’Yİ ZİYARET: Cenab’ı Hak, peygamberini ziyarete gelenleri sever ve onların, onun huzurunda yapacakları duaları geri çevirmez. Hz.Peygamber de kendisini ziyarete gelenlere şefaat edeceğini bildirmiştir.

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamber efendimizin yaptırıp namaz kıldırdığı bir mescittir.

RAVZA-İ MUTAHHARA: Mescid-i nebi içerisinde peygamberimizin kabr-i şerifi ile mescidin o zamanki minberi arasındaki yer.

CENNET-ÜL BAKİ: Medine-i münevver enin mezarlığıdır.

UHUD ŞEHİTLİĞİ: medine’nin kuzeyinde bir dağdır. İslam’ın yayılması sırasında hayatını kaybeden peygamberimizin amcası, Hz. Hamza ve 70 ashap burada yatmaktadır.

KUBA MESCİDİ: peygamberimiz Hz.muhammed, Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında, kuba’da 14 gün kalmıştı.

YEDİ MESCİTLER: hendek savaşının yapıldığı bu yere birbirine yakın yedi küçük mescit yapılmıştır.

MESCİD-İ EBU BEKR: gamame mescidinin 20 adım sağ arka kısmındadır.

MESCİD-İ ÖMER: gamame mescidinin 105 adım sol ön kısmındadır.

MESCİD-İ OSMAN: peygamber efendimizin mescidinin kıble tarafında bulunmaktadır.

MESCİD-İ ALİ: peygamber efendimizin(s.a.v)bayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biridir.

MESCİD-İ KIBLETEYN: mescid-i haram’a kıble olarak dönülen mescit.

CUMA MESCİD-İ:peygamberimizin ilk Cuma namazı kıldığı yer.

GAMAME MESCİD-İ:Medine’de Resulullah (s.a.v)yağmur isteme namazı kıldığı ve yağmur yağmasıyla başladığı bölgede sonradan yaptırılan mescidin adıdır.

Hacda Tavaf Nasıl Yapılır?

Tavaf: Bir şeyin etrafında dönmek, dolaşmak demektir.

Hacda tavaf: Hacer-ül esved taşının bulunduğu köşeden ya da hizasından başlayarak Kâbe etrafında yedi defa dönmek demektir. Her bir dönmeye şavt denir. Yedi şavt bir tavaf olur. Ziyaret tavafı farz olup, haccın iki rüknünden birisidir. tavaf yapılmazsa, hac tamam olmaz.

Öncelikle, farz, vacip, nafile namazlardan hangisi yapılacaksa ona niyet edilir. Bu bakımdan niyette yapılacak olan tavafın ismi belirtilir. Niyet, yapılmak istenen bir şeyin bilinmesi ve kalben belirlenmesidir. Tavaf niyeti olmadan, Kâbe etrafında dolaşmakla tavaf yapılmaz. Mutlaka tavafa niyet gereklidir.

Tavafa niyetten sonra, doğruca hacer-ül esved’in bulunduğu yere gidilir. Mümkün olduğu takdirde, başkasın eziyet vermeden eller hacer-ül esved’in üzerine konulur ve taş öpülür, yaklaşıpta öpmek mümkün değilse, eller sürülür. Eğer ki bu da mümkün olmazsa, hacer-ül esved taşına karşı durulur, ellerin içi hacer-ül esved’e bakacak şekilde kaldırılır ve tekbir, tahmid ve salâvat getirilir. Daha sonra el içleri öpülerek yüzlere sürülür. Bu harekete istilam denilir. Sevap açısından, istilam ile hacer-ül esved’i öpmek arasında bir fark yoktur.

İstilamda şu dua okunur:

“Bismillahi vallahü ekber,allahümme imanen bike ve tasdikan bi-kitabike ve’t-tibaan li-sünneti nebiyyike sallallahü aleyhi ve selem.”

“Allah’ın adıyla…Allah en büyüktür.Allah’ım!sana iman ederek kitabını tasdik,ahdine vefa ve peygamberinin sünnetine uyarak..”

Bundan sonra, Kâbe sol tarafa alınarak etrafında dönülmeye başlanır. Hacer-ül esved’den başlanıp yine hacer-ül esved’e gelinen her dönüşe bir şavt denir. Bir tavaf yedi şavttan oluşur. Tavafın ilk üç şavtında erkekler omuzlarını silker, canlı ve çalımlı bir vaziyette yürürler.

Tavaf, hatim’in arkasından yapılır. Aslında Kâbe’den olup sonradan dışarıda bırakılan ve yarım ay şeklinde çevrelenen yere hatim denir. Bu kısım Kabe’den sayıldığı için, tavaf bunun dışından yapılmaktadır. Kâbe’nin kapısında ve dört köşesinde dualar okunur. Salat’ü selam, tekbir ve tehlil getirilir. Hacer-ül esved’e her uğrandığında mümkün ise öpülür, değilse el sürülür, eğerki oda olmazsa uzaktan istilam yapılır. Sonra tavafa devam edilir. kabe etrafında yedi dönüş tamamlanınca, hacer-ül esved istilam edilir, tavaf tamamlanmış olur.

Tavaf tamamlanınca, makam-ı İbrahim’e gidilir. Makam-ı İbrahim’in müsait bir yerinde iki rekât namaz kılınır. Yer bulunamazsa, mescid-i haramda kılınır. Bu namaz vaciptir. Bu namazın ilk rekâtında, Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresi ile ihlâs sureleri okunur. Bu namaz kerahet vakitleri dışında kılınır.

Tavaf namazı tamamlanınca, Kâbe-i muazzama ya yönelip ayakta ihlâs ve samimiyetle dualar edilir. Ve zemzem kuyusuna gidilir, zemzem suyu içilir. Böylece tavaf tamamlanmış olur.

İhram Yasakları Maddeler Halinde

İHRAM YASAKLARI

İhram: Hac veya umreye niyet eden kişinin, normal hallerde yapılması mubah olan bazı fiil ve davranışları kendine haram kılmasıdır.

Hac veya umre yapacak kişi, ilk önce ihrama girer. İhram yasakları ise, hac veya umreye niyet ettikten sonra, telbiye getirmekle başlar.

VÜCUT İLE İLGİLİ YASAKLAR

1- Saç veya sakal tıraşı olmak.

2- Koltuk altı ve kasık altı tıraşı olmak, bıyıkları kesmek.

3-Tırnakları kesmek.

4- Süslenmek amacıyla saç, sakal ve bıyıkları yağlamak. Boyamak, saçlara jöle ve benzeri şeyler sürmek, kadınların oje ve ruj şeyler kullanması, vücuda veya ihram kıyafetlerine koku sürmek, kokulu sabun kullanmak.

GİYİM VE GİYİM EŞYASI İLE İLGİLİ YASAKLAR

1- Dikişli elbise ve iç çamaşırı giymek. Normal kıyafetleri giyinmeden üzerine atılması ya da üzerine örtülmesi yasak değildir. Bele kuşanılan kemer, omuza asılan çanta ve ayaklara giyilen terliklerde dikiş bulunabilir. Omuzlara atılan ridanın uçlarını birbirine bağlamak veya iğne ile tutturmak ceza gerektirmez, ama mekruhtur.

2- Başı örtmek, yüzü örtmek, takke, bere gibi şeyler takmak ve başa sarık sarmak.

3- Eldiven, çorap ve topukları kapalı ayakkabı giymek.

Nalın gibi mümkün olduğunca üzeri açık ayakkabı giymek müstehaptır. Üzeri açık ayakkabı giymek, mümkün olduğu halde sadece topukları açık ayakkabı giymek mekruhtur. Ayak bileğine bitişen ve topukları örten ayakkabı giymek ise yasaktır. Ceza gerekir.

Giyim ile yasaklar sadece erkekler içindir. Kadınlar normal elbiselerini giyerler başlarını örterler ve sadece ihram süresince yüzlerini açarlar.

CİNSEL KONULARLA İLGİLİ YASAKLAR

1- Cinsel ilişki ve cinsel ilişkiye sebep olacak öpme, oynaşma gibi… Davranışlarda bulunmak.

2- Şehevi duyguları tahrik eden sözler söylemek.

AV YASAĞI

İster harem bölgesi dâhilinde, isterse harem bölgesi haricinde olsun, eti yensin ya da yenmesin her türlü kara avı yapmak, avcıya avını göstermek, ya da avlanmasına yardımcı olmak, av hayvanlarına zarar vermek yasaktır.

Yaratılışı itibariyle vahşi, ürkek ve insanlardan kaçan hayvanlara av hayvanı denilmektedir. Suda yaşayan doğup üremesi karada olan hayvanlar kara hayvanı sayılır. Deniz hayvanlarının avlanması yasak değildir. Koyun ve tavuk eti evcil hayvanlar da ihramlıya yasak değildir.

Harem bölgesi ile ilgili yasaklar:

Mekke şehri ve çevresinde av hayvanlarının avlanması, bitkilerin ve ağaçların kesilmesi veya kopartılması, ihramlı olsun ya da olmasın yasaktır.

Ayrıca, başkalarıyla tartışmak, kavga etmek, hakaret etmek ve kötü kelimeler kullanmak yasaktır. Mümkün olduğu kadar insanlar, birbirlerine saygı ve sevgi ile yaklaşmalı ve yardımcı olmalıdır.

Hacda Ziyaret Edilen Yerler ve Açıklamaları

HACDA ZİYARET EDİLEN YERLER

MESCİD-İ HARAM

Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kâbe-i muazzama’nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır. Çeşitli tarihlerde birçok defa yeniden yapılmıştır. Sevgili peygamberimiz(s.a.v) :

“Mescid-i Aksa’da kılınan bir namaz bin namaza, Mescid-i Nebi’de kılınan bir namaz on bin namaza, Kabe’de kılınan bir namaz ise, yüz bin namaza bedeldir.” buyurarak, Mescid-i Haram’ın önemini belirtmişlerdir.

KÂBE-İ MUAZZAMA

Mekke şehrinde bulunan ve Allah’ın evi olarak adlandırılan kutsal bir binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir. Ona Allah’ın evi denilmesi, kıymet ve değerini belirtmek içindir. Müslümanların kıblesidir. Her an Müslümanlar ona yönelirler ve namazlarını kılarlar.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV

Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mekke’nin doğusunda(şuubu beni Haşim ve zukak’ul mevlid caddesinin leyl çarşısındaki davud-tababia) arasındaki doğduğu evdir. Hacca gidenler bu evi de ziyaret ederler. İçinde efendimizin valideleri Hz. Amine Hatunun elleriyle salladığı ağaç beşik olduğu gibi durmaktadır.

CENNET-ÜL MUALLA MEZARLIĞI

Mekke’deki kabristanın ismidir. Peygamber efendimizin ilk eşi Hz. Hatice validemiz ve bazı sahabe-i kiram bu kabristanda yatmaktadır.

HİRA DAĞI

Mekke-i Mükerreme ile Mina arasında bulunan bir dağdır. Hira dağı ilk vahyin geldiği yerdir. Etrafı dik dağlarla çevrilidir.

SEVR DAĞI

Kâbe’nin güneyinde, peygamber efendimizle Hz. Ebu Bekir’in Mekke’den, Medine’ye hicretleri sırasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.

ARAFAT

Kurban bayramından bir gün önce, haccın farzlarından olan vakfe bu ovada ve cebel-i rahme civarında yapılır. Hz. Âdem ile Hz. Havva validemiz, cennetten sonraki ayrılığın ardından bu tepede buluşmuşlar ve Allah’a yalvarmışlar, duaları kabul edilmiştir. Peygamber efendimiz (s.a.v) veda hutbesini bu cebel-i rahme tepesinde irad etmiştir.

MÜZDELİFE

Arafat ile mina arasında bulunan bölgenin adıdır. Arefe günü Arafat’tan buraya gelinir ve mina’da şeytana atılacak olan taşlar burada toplanır.

MİNA

Mekke’nin doğusunda, Arafat’a giden yol üzerinde bulunan bir yer adıdır.

MESCİD-İ CİN

Cin mescidi cin suresinin indiği yerde yapılmış bir mescittir. Peygamber efendimiz(s.a.v) birkaç defa cinlerle görüşüp namaz kıldırmıştır.

CİDDE

Ülkenin ana giriş kapısı olan bu şehir, deniz içindeki camisi, Hz.Havva annemizin kabri ve ticaret merkezlerinin varlığı ile görülmeye değer bir yerdir.

MESCİD-İ NEBEVİ

Peygamber efendimizin(s.a.v) yaptırıp namaz kıldırdığı bir mescittir.

CENNET-ÜL BAKİ

Medine-i Münevvere’nin mezarlığıdır. Bu kabristanda peygamber efendimizin (s.a.v) amcası Hz. Abbas, torunu Hz. Hasan ve birçok sahabe burada yatmaktadır.

Hacca Giderken Yanımıza Almamız Gerekenler

1-Bavulunuza renkli bantlarla işaret koyun ya da renkli bir şey bağlayın, bavulunuzun diğerlerinden ayırt edilmesini, kolay tanınmasını sağlayın. Bavulun üzerine ad, adres, nerede kaldığınızı ve telefonunuzu yazın.

2-Boynunuza asacağınız bir para kesesinin içine otelin adı ve adres bilgilerini içeren bir kartı, para kesesinin içine koyun.

3-Sabahları ve geceleri Medine serin olur bir adet hırka alınız.

4- Cebinize sığacak kadar küçük bir namazlık alınız.

5- Küçük, boyundan askılı bir çanta alınız. Bu çantanın içine dua kitabı, telefon ve şarj aleti bulundurun. Telefonu uluslararası aramalar için açtırınız.

6- Pasaportu yanınızda taşımayın otelde kalsın. Ya da sizi getiren kafileye teslim edin. Pasaport otele girişte gerekli olur.

7- Kadınların başörtüsü pamuk olmalı. Beyazı tercih edin.

8- Kullandığınız ilaçlar varsa bunları unutmayın yanınızda olsun. Ağrılar için krem alınız.

9- Saatinizi alınız.

10- Ağrı kesici, antibiyotik ve yara bandı alınız.

11- İç çamaşırı, çorap fazla alınız.

12- Rahat ve topuk kısmı yumuşak olan bir terlik alınız.

13- Güneş gözlüğü alınız. Her yerde güneş ışığına maruz kalacağınız için iyi bir güneş gözlüğüne ihtiyaç hissedeceksiniz.

14- Kokusuz sabun, pişik kremi alınız.

15-Tavaf için, tavaf terliği alınız. Deri olanı tercih ediniz.

16- Banyo havlusu, peçete alınız. Eğer ki kalacağınız otel bunları karşılıyorsa, gerek olmaz ama her otel aynı olmadığı için, kalacağınız otele göre gerekli olabilir.

17- Diş macunu ve diş fırçası alınız.

18- Bulantı hapı alınız. Suudi Arabistan bir petrol ülkesidir. Bu yüzden elektrik, su ve diğer ihtiyaçlar için fazla sayıda jeneratörler kullanılır. Bu jeneratörlerde benzin kullanıldığından ve araçların egzoslarından dolayı da çok yerde kokular insanları rahatsız edebiliyor. Bu durumlara hassasiyetiniz varsa, bulantı hapı bulundurmanızda fayda vardır.

19- Piknik poşeti alınız. Boş poşet kirlileri koymak için yararlı olacaktır.

20- İhram kıyafetlerini, mümkün olduğu hafif ve dayanıklı olabileceklerden seçiniz.

21- İhramdan çıktığınızda, kullanabileceğiniz küçük bir makas alınız.

22- Yiyecek olarak dondurulmuş ve kurutulmuş yiyecekler alabilirsiniz. Gerçi orada yiyecek sıkıntısı olmuyor ama yine de özel yiyeceğiniz varsa alabilirsiniz.

23- Yüz için güneş koruyucu alınız.

24- Para olarak yanınıza bir miktar harçlık alınız. Türk parasını her yerde Riyal’e çevirebiliyorsunuz, sıkıntı olmuyor.

İhram Yasakları ve Cezalar

İhram: Haccın şartlarından biridir. Hacı adayının, başka zamanlarda işlenmesi mubah olmayan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre için kendisine haram kılması, yasaklamasıdır. Bu niyetle giyilen özel elbiseye de ihram denir. İhramlı olunan sürede uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde cezaları yerine getirmek gereklidir.

HAC BOZULMASINA SEBEP OLAN KUSUR

Hac için niyet edip ihrama girdikten sonra, Arafat vakfesine başlamadan önce cinsel ilişki de bulunan kişi haccın bozulmasına yol açar. Bu duruma düşen kişi, bozulan bu haccı yarım bırakmaz, haccı tamamlar. Bunun yerine gelecek yıllarda bu haccı kaza etmesi gerekir. İşlediği bu fiilden dolayı bir koyun veya keçi(dem)kurban etmesi gerekir.

Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan kişinin de aynı şekilde umresi bozulmuş olur. Bu şekilde umresi bozulan kişinin umreyi bırakmaması ve tamamlaması gerekir. Daha sonra ise bunu kaza eder ve işlediği bu fiilden dolayı yine bir koyun veya keçi kesmesi gerekir.

DEVE VEYA SIĞIR KESMEYİ GEREKTİREN KUSUR

İhrama girip, Arafat vakfesini yaptıktan sonra, tıraş olup ihramdan çıkmadan önce, cinsel ilişki de bulunan kişinin, ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekir.

KOYUN VEYA KEÇİ KESMEYİ GEREKTİREN KUSUR

İhramlı iken, Arafat vakfesinden sonra tıraş olup henüz ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişki de bulunmak, eşini şehvetle öpmek, okşamak gibi cinsel ilişkiye yol açabilecek davranışlarda bulunmak, saç veya sakalın dörtte birini ya da vücudunda başka bir yerini tıraş eden, tırnak kesen, elbise olarak dikilmiş giysileri on iki saat veya daha fazla bir süre giyinen, başı yüzünü örten, ayakkabı giyinen, vücudunda her hangi bir yerine koku, yağ, jöle süren, kına yakan, saç ve sakal boyayan bir kimsenin ceza olarak bir koyun veya keçi kesmesi gerekir.

FITIR SADAKASI VERMEYİ GEREKTİREN KUSURLAR

İhramlı olan bir kişinin, on iki saatten az bir süre her hangi bir elbise ya da ayakkabı giymesi başını örtmesi, saç veya sakalın dörtte birinden az kısmını tıraş etmesi, el veya ayağının tırnaklarının bir kısmını kesmesi, ceza olarak fıtır sadakası kadar, sadaka vermeyi gerektirir.

BEDEL ÖDEMEYİ GEREKTİREN KUSURLAR

İhramlı iken, karada yaşayan av hayvanlarını avlayan, yaralayan, yumurtalarını kıran, avlayanlara yardımcı olan, avcılara av yerlerini gösteren kişilerin ceza ödemesi gerekir. Ceza olarak ise av hayvanlarının kıymeti kadar tayin edilir.

Özür nedeniyle(hastalık, kaza gibi)olan durumlardır. Bu durumda olanlar ceza konusunda muhayyerdir.

En Ucuz Umre

GÜNÜ                                                    GİDİŞ DÖNÜŞ.           İKİLİ ODA.          ÜÇLÜ ODA

7 GÜN (4 gece Mekke, 2gece Medine)    02-08 Nisan 2016        840 DOLAR.        790 DOLAR

10 GÜN(07 gece Mekke 2gece Medine) 02-10 Nisan 2016          891 DOLAR.        851 DOLAR

15 GÜN(12 gece Mekke 2gece Medine) 02-08 Nisan 2016         991 DOLAR.         951 DOLAR

21 GÜN(18 gece Mekke 2 gece Medine) 02.04.2016                  1140 DOLAR.      1090 DOLAR

26 GÜN( 23 gece Mekke 2 gece Medine) 02.04. 2016.               1240 DOLAR.      1190 DOLAR

Yukarıda örnek bir umre programına ait fiyatlar verilmiştir. Güncel ücretler değişkenlik göstermektedir.

10 GÜNLÜK ÖRNEK UMRE TUR PROGRAMI

1.GÜN: Havaalanında buluşma, yurtdışı çıkış harçlarının yatırılması, check-in işlemleri, uçağa biniş. Medine’de otele yerleştikten sonra efendimizi ziyaret… Medine’de ikindi namazı sonrası yürüyerek yapılacak ziyaretlerin Cennet’ül Baki Mescidi, Gamame Mescidi, Ebu Bekir Mescidi, Ali Anberiye mescidi, Osmanlı tren istasyonu, Medine müzesinin grup halinde ziyaret edilmesi.

2.GÜN: Medine ziyaret yerlerinin Uhud Dağı, Kuba Mescidi, Mescidi Kıbleteyn, Mescidi Seba gezilmesi ve hurma bahçesi ziyareti ve hurma alış verişi.

3.GÜN: Efendimize veda selamlaması, Medine’den hareket,Abarı alide ihrama giriş umreye niyet ve Mekke’ye varış. Mekke’ye otelimize yerleşme. Kahvaltı.2-3 saat istirahattan sonra umre için hareme gidiş ve umrenin tamamlanması.

4.GÜN: İkindi namazı sonrası Mekke’de yürüyerek yapılacak ziyaretlerin Mescidi Şecere, Cennetü Muallâ, Cin Mescidinin grup olarak ziyaret edilmesi. Yatsı namazından sonra toplu tavaf.

5.GÜN: Sabah namazı sonrası kahvaltıya müteakip Mekke’de arabayla yapılacak ziyaret yerlerinin Arafat, Mina, Müzdelife, Sevr, Hira gibi yerlerin grup olarak ziyaret edilmesi.

6.GÜN: Hira nur dağına çıkmak isteyenler için, gece saat 3’te nur dağına hareket.

7.GÜN: Cidde gezisine katılmak isteyenlerin Hz. Havva mescidi, mescidi kısas ve Kızıldeniz rahmet camisi ziyaretleri. Al Baik yemek ziyafeti.

8.GÜN: Sevr dağına çıkmak isteyenler için gece saat 3’de Sevr dağına hareket. Sabah namazını kıldıktan sonra, toplu dua. Otele dönüş.

9.GÜN: Şeytan taşlama mahallinin yakından görülmesi ve Mekke’de alış veriş yapacakların Bin Davud Aziziye El Baik telefoncular çarşısı, alış veriş yerlerinin gezdirilmesi Mekke’de son hazırlıkların yapılması. Kâbe’yi son defa veda tavaf duası.

10.GÜN: Cidde havaalanında zemzemlerin dağıtılması ve İstanbul’a dönüş.

Umre Ziyareti Ne Zaman Yapılır?

Umre: Ziyaret etmek anlamına gelir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilir. Hac gibi zilhicce ayında yapılması gerekli değildir. Belirli bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.

Umre küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kimse, ihrama girer, umre tavafı yapar, sonra sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Umre yapmak sünnettir. Belirli bir zamanı yoktur. Arefe günü ve arefeyi izleyen kurban bayramının dört günü dışında, yani yılda beş günün haricinde her zaman umre yapılabilir. Kısacası hac zamanı haricinde yapılan hacca umre denilir. Bu ziyareti yerine getiren kişiye de mutemir (yarı hacı) denir.

Umrenin iki farzı vardır.

1-İhram

2-Tavaf

İhram; şart, tavaf ise: rükündür.

Umrenin vacipleri: Sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Umrenin pek çok faziletleri vardır. Özellikle ramazan ayında yapılması tavsiye edilir. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)umre hakkında şöyle buyururlar.

“Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”ve “umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.”

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim de şöyle buyururlar:

“Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.”

Umre yapmak isteyen kişi, ilk olarak genel bir vücut temizliği yapar. Saç ve sakal tıraşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser, koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler, gusül abdesti alır. Eğerki gusül abdesti alması mümkün değilse, abdest alır. Gusül abdesti temizlik amaçlıdır. Bundan dolayı, özel durumda bulunan bayanlarda gusül abdesti alırlar. Temizlik bitince erkekler izar ve rida adında ki iki parça olan ihram kıyafetlerini giyinirler. Bayanlar için kıyafet zorunluluğu yoktur. Normal kıyafetleriyle, sade ve gösterişsiz olmak kaydıyla ihrama girerler.

İhram kıyafetlerini giydikten sonra iki rekât namaz kılınır. Kılınacak olan bu namazın ilk rekâtında, Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise, Fatiha suresi ile ihlas suresi okunur.

Namazdan sonra umreye niyet edilir.

“Allah’ım! Senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum. Onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım! Senin rızan için niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”

Sonra ise telbiye getirilir.

“Allah’ım senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim. Emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve benzerin yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda eşin ve benzerin yoktur senin.”

Böylece ihrama girilir ve ihram yasakları başlar.

Tekbir, tehlil, telbiye ve salavat okunarak harem-i şerife gidilir

“Allah’ım, senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle” diye niyet edilir. Usulüne uygun şekilde tavaf yapılır. Tavaftan sonra, namaz kılınır. Tavaf namazını kıldıktan sonra, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır.

Usulüne uygun sa’y yapıldıktan sonra ise tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Kabe Arabistan’ın Hangi Şehrindedir?

Kâbe: Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindedir.

Mekke’de, İslam âleminde kıble kabul edilen kutsal bir yapıdır. Harem-i şerif diye anılan büyük caminin avlusunun ortasındadır. İki kenarı 12,öteki iki kenarı 10,yüksekliği de 15 metredir. Mekke’nin çevresinden getirilen siyah taşlarla yapılmıştır. Tek kapısı vardır. Ve içi tek odadan ibarettir. Odada damı tutan üç direk bulunur. Ayrıca dama çıkmak için bir merdiveni vardır. Odanın duvarları mermerle kaplıdır. İçeride çeşitli altın, gümüş kandiller vardır.

Dışarıda kapıya yakın bir yerde, yerden 1,5 metre yüksekte hacer-ül esved adı verilen kutsal bir taş bulunur. Bu taşın biraz ötesinde de hacer-i es’ad taşı vardır. Kâbe’nin üstü her yıl değişen siyah bir örtüyle kaplanır. Yere kadar inen bu örtünün üzerine kelime-i şahadet işlidir. Örtünün üst yarısında bulunan altın şeridin üzerinde de Kur’an sureleri yazılıdır.

Kâbe’nin hazreti İbrahim tarafından temelleri atıldığı ve yeryüzünde kurulmuş ilk kutsal yapı olduğu Kuran’da yazılıdır. Kur’an Hazreti İbrahim’in, Tanrı’nın iradesiyle, insanlara haccı emrettiğini de yazar. Hazreti Muhammed’in(s.a.v) hicri 8. yılda Kâbe’yi fethinden sonra hac başlamıştır. Yapılan törenlere putperestler alınmamış, burası tam bir Müslüman yeri olmuştur.

Bu yapının etrafında Mescid-i Haram bulunur. Kur’anda Kâbe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir. Dünyadaki bütün Müslümanlar nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denir. İslam’ın beş şartından biri olan hac sırasında Kabe; farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en az iki kere tavaf edilir. Bunların dışındaki tavaflar ise sünnettir.

Tavaf saat yönünün tersine bir yönde hacer-ül esved köşesinden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi tam tur yürümektir. Hac sırasında milyonlarca hacı toplanarak aynı gün tavaf yaparlar.

Kâbe’nin M.Ö. 800’de inşa edildiği tahmin edilmektedir. Putperestlerin ve paganların putlarının bulunduğu bir yapıydı. Birçok put ile birlikte İbrahim, İsmail, İsa ve Meryem’in figürlerinin de yer aldığı kaydedilmiştir. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)  Kâbe’de köklü değişikliklere gitmiş ve put sayılmayan hacer-ül evsedin dışındaki bütün putları kaldırmıştır. Kur’anda İbrahim ve oğlu İsmail peygamber tarafından Kâbe’nin temellerinin yükseltildiği yazılıdır.

Kâbe tarih boyunca birçok değişikliklere uğramıştır. Bazen bütünüyle yenilenmiş bazı zamanlarda çeşitli felaketler uğramış ve tamirler görmüştür.

Umre Ziyareti Kaç Gün Sürer?

Umre: Belli bir zamana bağlı olmaksızın, usulüne göre ihrama girdikten sonra Kabe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y etmekten ibarettir. Tavaf ve Sa’y dan sonra tıraş olarak ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Ülkemizde hac ve umre ziyaretlerini diyanet işleri başkanlığı organize etmektedir. Belirli zamanlarda bu turlar ilan edilmekte olup, Müslümanlara yardımcı olmaya çalışılmaktadır.

2015-2016 UMRE KONAKLAMA TÜRLERİ

OTEL-1 (7 günlük) 7 günlük umre programı(4 gün veya gece Mekke,3 gün veya gece Medine)

OTEL-2 (10 günlük) 10 günlük umre programı(5 gün veya gece Mekke,5 gün veya gece Medine)

OTEL-3 (12günlük) 12 günlük umre programı(6 gün veya gece Mekke,6 gün veya gece Medine)

OTEL-4(14 günlük) 14 günlük umre programı(7 gün veya gece Mekke,7 gün veya gece Medine)

NORMAL(14 günlük) 14 günlük umre programı(7 gün veya gece Mekke, 7 gün veya gece Medine)

NORMAL(20 günlük) 20 günlük umre programı(13 gün veya gece Mekke,7 gün veya gece Medine)

EKONOMİK(14 günlük) 14 günlük umre programı(9 gün veya gece Mekke,5-6 gün veya gece Medine)

EKONOMİK(24 günlük) 24 günlük umre programı(18-19 gün veya gece Mekke,5-6 gün veya gece Medine)

SÖMESTR EKONOMİK(11günlük) 11 günlük umre programı(8 gün veya gece Mekke,3 gün veya gece Medine)

SÖMESTR NORMAL(11 GÜNLÜK) 11 günlük umre programı(8 gün veya gece Mekke,3 gün veya gece Medine)

DİYANETE MAHSUS HİZMETLER

A- Eğitim ve irşat hizmetleri umre ibadetini manevi bir yenilenme fırsatı haline getirebilmek, yolcularımızın ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için umre yolcularımıza, yolculuk öncesinde ve yolculuk esnasında eğitim, bilgilendirme ve irşat seminerleri verilmektedir.

B- Havaalanları ile ilgili hizmetler umre yolcularımıza yardımcı olmak üzere ve onlara en güzel hizmeti sunabilmek amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında havaalanlarında gerekli tedbir alınmaktadır.

C- Sağlık ve yemek hizmetleri ibadet sağlıklı insanların eda edebilecekleri bir görevdir. Umre yolcularımızın ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirebilmeleri için sağlık ekiplerimiz Mekke ve Medine’de hizmet vermektedir.

D- Servis, gezi ve intikal hizmetleri Mekke ve Medine’de ziyaret yerlerine gezi organizasyonları ve Mekke-Medine arasındaki intikal başkanlığımız tarafından gerçekleşmektedir.