Muhacir Nedir

Muhacir Nedir

Asıl olarak Mekke’den Medine’ye hicret eden sahabelere verilen bir isimdir. Lügatte, hicret eden, yerleşmek için başka bir yere giden, göçen demektir.

Sahabelerden muhacir olanlar, yani Allah için, ellerinde bulunan bütün mal ve mülklerini geride bırakarak, müşriklerin zulmünden kaçıp, Mekke’den Medine’ye göç eden insanlar, Peygamberimizden sonra en şerefli ve onurlu insanlardır. Onlar İslam’ı ilk kabul eden ve bu dava da akıl almaz eziyetlere katlanan insanlardır. Allah’a ve onun Peygamberine inandıkları için kırbaçlanmış, alaya alınmış, kumlarda sürüklenmiş ve bin bir türlü eziyet görmelerine rağmen imanlarından vazgeçmemişlerdir. Hz. Muhammed’in etrafında pervaneler gibi dönmüş, canlarını ve mallarını İslam uğruna feda etmişlerdir. Peygamberimiz bir Hadis-i Şerif’lerinde Cennet’e ilk girecek kişilerin muhacirler olduğunu bildirmiştir. Yüce Allah Hac suresinde, “Onlar ki (O muhacirler ki) Rabbimiz Allah’tır dedikleri için, haksız olarak yerlerinden yurtlarından çıkartılmışlardı.”buyurarak onları övmüştür.

Hicret, uzun yıllar devam etmiş, fakat Mekke’nin fethinden sonra Hz. Muhammed; “Mekke’nin fethinden sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet sevabı vardır.” (Buhari) buyurarak bir sahabenin, muhacirlerden sayılması için Mekke’nin fethine kadar, hicret edilmiş olmasını şart koşmuştur. Ashabın fazilet olarak en üstün olanı onlardır. Şüphesiz ki en büyük muhacir ve en üstün olan insan Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir ( s. a.v).  Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi çok büyük sahabeler de muhacirlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonlarından itibaren, Balkanlardan mecburi göç yaşayıp Anadolu’ya gelenlere de muhacir denilmektedir.

Trakya bölgesinde günlük konuşma dilinde Macır olarak telaffuz edilen bu kelime, 93 Harbinden itibaren 1930’lara kadar Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yugoslavya gibi Balkan ülkeleri ile Türkiye arasında mübadele ile tek yönde göçenler için kullanılır. Bu göçmenler genel olarak Trakya ve Marmara bölgesine yerleştiler.

Balkanlardan gelen göçmenler devletten toprak almışlar, yeni düzen kurmaya çalışmışlardır. Balkanlarda öğrendikleri faaliyetleri, sebze ve meyve yetiştirme gibi anlayışı Türkiye’ye ilk defa getirmişler ve önemli bir kısmı birçok alan da ülkenin öncüleri olmuştur.

Osmanlı-Rus Savaşı ve Kafkasya Savaşı esnasında, Kafkasya’dan göçenler de muhacir olarak adlandırılır.

Benzer Konular: