Mekke Ziyaret Yerleri

MESCİD-İ HARAM: Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kâbe-i muazzama’nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır. Çeşitli tarihlerde yenilemek ve genişletmek amacıyla birçok defalar yıktırılıp yeniden yapılmıştır.

KÂBE-İ MUAZZAMA: Mekke şehrinde bulunan ve Allah’ın evi olarak adlandırılan kutsal binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir. En kıymetli yerdir. Müslümanların kıblesidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Bu beyt, İslam’ın direğidir. Kim bu beyt’i ziyaret etmek maksadıyla hac ve umre yapmaya çıkarsa (bu yolda) öldüğü takdirde Allah’u Teâlâ, onu cennetine koymayı, sağ kaldığı takdirde, ganimet ve mükâfatla memleketine döndürmeyi taahhüt eder.”buyurmuşlardır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV: Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’nin doğusunda(şuubu beni Haşim ve zukak’ul mevlid caddesinin leyl çarşısındaki davud-tababia) arasındaki evde doğdu. Hacca gidenler bu evi de ziyaret ederler. İçerisinde Hz. Amine hatunun elleriyle salladığı ağaç beşik, olduğu gibi durmaktadır.

CENNET-ÜL MUALLA MEZARLIĞI: Mekke’deki kabristanın adıdır. Peygamber efendimizin ilk ailesi Hz. Hatice ve bazı sahabeler bu kabristan da yatmaktadır.

HİRA DAĞI: Mescid-i haram’ın kuzey doğusunda, Cebel-i Nur’un zirvesindedir. Peygamberimiz bu mağarada tefekkür ile meşgul oluyordu. Miladi 610 yılının 17.Ramazanında iken Cibril-i emin ilk vahyi getirmişti. Cebrail(a.s) “Ya Muhammed ”Oku!” dedi. Peygamber efendimiz (s.a.v) “Ben okuma bilmem.”dedi. Cebrail (a.s) “Oku, rabbinin ismi ile o rabbin ki yarattı, o insanı bir alaktan yarattı. Oku, o keremine nihayet olmayan rabbindir, kalem ile öğreten de, o insana bilmediği şeyleri öğretti.”mealinde ki kuran-ı kerimin ilk ayetlerini okudu. Bu suretle Resulullah efendimiz(s.a.v) peygamberlikle vazifelendirilmiş oldu.

SEVR DAĞI: Kâbe’nin güneyinde peygamber efendimizle, Hz.Ebu Bekir’in Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.

ARAFAT: Arafat, Mekke’nin doğusunda bulunan bir ovadır. Hz.Adem ile Hz. Havva validemiz, cennet’ten sonraki uzun ayrılığın akabinde bu tepede buluşmuş, affı için bu tepenin üzerinde Allah’a yalvararak duaları kabul edilmiştir.

MÜZDELİFE: Arafat ile mina arasında bulunan, bir bölgenin adıdır. Arefe günü güneş battıktan sonra Arafat’tan buraya gelinir. Minada şeytana atılacak taşlar buradan toplanır.

MİNA: Mekke’nin doğusunda bir yerin adıdır. Hac ibadeti esnasında kurban kesilen ve şeytan taşlamak için gidilen yerdir.

MESCİD-İ CİN: Cin süresinin indiği yerde inşa edilmiş olan bir mescittir.

Benzer Konular: