Mekke Mina Dağı

Mina: Aşırı istek, arzu demektir.

Mina, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’in Allah’a olan bağlılığının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hz. İbrahim, kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Bir tarafta Allah’ın aşkı ve emri, diğer tarafta ise çok sevdiği oğlu vardır. Ve her ikisi de denenmektedir. Hz. İbrahim, durumu oğluna açar ve ne düşündüğünü sorar. Hz.İsmail’in cevabı ise nettir:

“Babacığım! Sana emredileni yap! Beni sabredenlerden bulacaksın!”(Saffat suresi,37-102) Bu cevap üzerine Hz. İbrahim, sevgili oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir ve Mina yolunu tutar. Allah’ı her şeyden, herkesten daha çok sevdiğini, Allah’a olan aşkının her şeyin üstünde olduğunu ispat etmek üzere yola çıkar yola. Ancak peygamber de olsa, baba olmak için neredeyse tam bir asır bekleyen, bir insan olan Hz. İbrahim’in karşısına o esnada şeytan çıkar. Bu kez, bir tarafta Allah’ın emri,  diğer tarafta şeytanın vesvesesi vardır. Ve İbrahim’i kararlılık ağır basar.

Hz. İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanır. Kendisini Allah’a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı, bugün taşlamanın yapıldığı yerlerde defalarca taşlar. Netice olarak baba-oğul ikisi de Allah’ın emrine teslim olurlar ve bu ağır sınavı kazanırlar.(Saffat suresi,37-103-107)

İşte Mina: can, mal evlat gibi dünya nimetlerinin aşıldığı, Allah sevgisinde zirveye ulaşıldığı yerdir.

Allah Resulü (s.a.s) Mina da, Mescid-i Hayf’ın bulunduğu yerde kalmış ve orada namaz kılmış, hutbe okumuş ve tıraş olup kurbanlarını kesmiştir. Günümüzde Mina, bir çadır kent halini almıştır. Hacılar için buraya modern ve kalıcı çadırlar yapılmıştır. Hacılar bu çadırlar da rahat bir şekilde kalmaktadır.

Mina’nın başlangıç noktasında ki muhasır bölgesi, fillerle Kâbe’yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusunun, sürü sürü kuşlar tarafından atılan taşlarla hüsrana uğratıldığı yerdir.

Arafat’tan Mekke-i mükerremeye doğru yol alırken, müzdelifeden sonra mina’ya gelinir. mina etrafı dağlarla çevrilmiş bir vadidir. Batı sınırı akabe, doğu sınırı vadi-i muhassir

Ve Mescid-i haramdan yaklaşık iki km.uzaktır.

Zilhiccenin sekizinci günü hacılar sabah namazını haremde kıldıktan sonra mina’ya hareket ederler. Dokuzuncu gün sabah namazını kıldıktan sonra Arafat’a hareket edilir Arafat dönüşü de 10.11.12.i günler burada kalınır ve hac menasikinden şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma fiilleri burada gerçekleşir.

Benzer Konular: