Medine’de Ziyaret Yerleri

MEDİNE’DE ZİYARET YERLERİ

  • MEDİNE: Mekke’ nin 450 km kuzeyinde yer alır. Hz. Muhammed’in (SAV) 622 yılında hicret ettiği ve İslam dininin dünyaya yayıldığı ‘peygamber şehri’ olarak bilinir. Bu kutsal şehirde ziyaret edilecek, pek çok ziyaret yerleri vardır.
  • MESCİD-İ NEBEVİ: Hz. Muhammed’in(SAV) hicretten sonra ashabı ile birlikte inşa ettikleri ve namaz kıldırdığı yapıdır. Peygamber efendimizin kabr-i şerifleri burada yer alır. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde: mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır.’demişlerdir.
  • RAVZA-İ MUTAHHARA: Mescid-i nebevi içinde bulunan hücre-i saadet ile minber arasında kalan kısma verilen isimdir.’cennet bahçesi’ olarak isimlendirilir.
  • CENNET-ÜL BAKİ: Hz. Muhammed (SAV) zamanında kurulan İslam dünyasının ilk mezarlığıdır. mescid-i nebevi’ye çok yakındır. Peygamber efendimizin sahabeleri, hz. Osman, Hz. Hüseyin, peygamber efendimizin amcası, eşleri ve birçok İslam âlimi bu mezarlıkta yatmaktadır.
  • KUBA MESCİD-İ:Hz. Muhammed’in (SAV) Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında 14 gün kaldığı kendi sininde yapımında çalıştığı bir mescittir. İslamda cemaatle namaz kılmak için yapılmış ilk mescit olarak bilinmektedir.
  • UHUD ŞEHİTLERİ: Medine’nin kuzeyinde yer alan Uhud dağı, mescidi-i nebevi’ye 5 km. mesafede yer alır. Aynı zamanda hicret’in 3. yılında müşriklerle yapılan Uhud savaşının yapıldığı yerdir. Bu savaşta 70 kişi şehit olmuştur. Peygamber efendimiz(SAV) her yıl şehitleri ziyaret ederdi. bu yüzden Uhud dağı en çok ziyaret edilen kutsal mekanlardan biridir.
  • KIBLETEYN MESCİDİ: İslam’ın ilk yıllarında kılınan namazlar için kıble olarak Kudüs’teki Mescid-i aksa kabul edilirdi. hicretten 18 ay sonra,(berat kandiline denk gelen gün) Hz. Muhammed(SAV) ‘in ikindi namazının farzını kıldırdığı esnada, kıblenin mescidi haram(kabe) olmasına dair ayetin indiği mescid işte bu mescittir.namazın ilk iki rekatı mescidi aksa’ya doğru, son iki rekatı ise kabe-i muazzama’ya yönelerek kılınmıştır.bu sebepten kıbleteyn mescidi yani iki kıbleli mescid olarak bilinir.Müslümanların ziyaret edip namaz kıldıkları bir kutsal mekandır.
  • YEDİ MESCİDLER: Mekkeli müşrikler ile yapılmış olan hendek savaşının gerçekleştiği bölgede bulunan mescid’lere verilen isimdir.(mescid-i seba) Peygamber efendimizin(SAV) savaş döneminde kendisi ve sahabilerin çadır kurduğu, namaz kıldığı, dua ettiği bölgeler üzerine: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali. Hz. Selman, Hz. Fatıma, Hz. Sa’d b.Muaz adına yapılmış olan mescidler bu bölgede bulunur.

Ayrıca Eris kuyusu, Ebu Bekir mescidi, amberiyle mescidi, Cuma mescidi, Hz. Ömer mescidi mescidül’l gamame gibi Medine’de ziyaret yerleri vardır.

Benzer Konular: