Medine Ziyaret Yerleri

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in hicretten sonra ashabı ile birlikte yaptırıp, Namaz kıldırdığı bir mescittir. Peygamber efendimizin kabr-i şerifleri de burada bulunmaktadır. Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifte:

“Mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır” buyurmuşlardır.

RAVZA-İ MUTAHHARA: “Cennet bahçesi” olarak adlandırılan bu kısım, mescid-i nebevi içerisinde, mescidin o zamanki minberi ile Peygamberimiz (S.A.V)’in kabr-i şerifi arasındaki yerdir.

CENNET-ÜL BAKİ: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) dönemimde kurulan İslam âleminin ilk mezarlığıdır. Mescid-i nebevi’ye çok yakındır. Peygamber efendimizin sahabeleri, Hz. Osman, Hz. Hüseyin, Peygamberimizin eşleri ve amcası da bu mezarlıkta yatmaktadır.

KUBA MESCİD-İ: Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında 14 gün burada kalmışlardı. İnşasında kendilerinin de bulunduğu ve İslamiyet’te cemaatle namaz kılmak için yapılmış ilk mescit olarak bilinmektedir.

UHUD ŞEHİTLERİ: Uhud dağı Medine’nin kuzeyinde yer alır. Mescid-i nebevi’ye 5 km. mesafe bulunur. Burası hicretin 3. yılında müşriklerle yapılan Uhud savaşının olduğu bölgedir. Bu savaşta 70 sahabe şehit olmuştur. Peygamber efendimizin amcası Hz. Hamza’da bu savaşta şehit olmuştu ve burada yatmaktadır.

KIBLETEYN MESCİDİ: İslamiyet’in ilk yıllarında kılınan namazlar için kıble olarak Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa kabul edilirdi. Hz. Muhammed (s.a.v) ikindi namazının farzını kıldırdığı sırada, Kıblenin Mescid-i haram (Kâbe) olmasına dair ayetin indiği mescittir. Namazın ilk iki rekâtı Mescid-i Aksa’ya doğru, son iki rekâtı da Kâbe’ye yönelerek kılınmıştır. Bu nedenden Kıbleteyn Mescidi yani iki kıbleli mescit olarak bilinir. Bu kutsal mekânda Müslümanların ziyaret edip namaz kıldıkları bir mescittir.

YEDİ MESCİTLER: (Mescid-i Seba) Mekkeli müşrikler ile yapılan hendek savaşının yapıldığı yerde bulunan mescitlerin olduğu bölgeye verilen isimdir. Peygamber efendimiz (s.a.v)’in savaş zamanında kendisi ve sahabenin çadır kurduğu, namaz kıldığı ve dualar ettikleri yerlerde inşa edilen Hz. Selman, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Sa’d b. Muaz adına yapılmış mescitler burada bulunuyor.

GAMAME MESCİDİ: Medine’de Peygamber efendimiz (s.a.v) yağmur isteme namazı kıldığında, namaz biter bitmez yağmurun yağdığı bölgeye yaptırılan mescittir.

Benzer Konular: