Medine-i Münevvere de ki Ziyaret Yerleri

Medine-i münevvere Resulullah efendimizin hicret vatanıdır. Başkaları yardım elini çekerken elini uzatan şehirdir. İslam devletinin ilk baş şehridir. Mekke-i Mükerreme’den sonra en mübarek şehirdir. Kuran-ı kerim’in yarıdan fazlasının indirildiği şehirdir.

Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki:

“Kimin Medine’de ölmeye gücü yeterse orada vefat etsin, muhakkak ben burada vefat edenlere şefaat edeceğim.”(Terğib,2-223)

“Medine İslam’ın kublesi, imanın yurdu, hicret mahalli, helal ve haram’ın açıklandığı yerdir.”

1-CENNET-ÜL BAKİ: İlk defa Resulullah(s.a.v) tarafından mezarlık haline getirilen bu alanda Hz. Osman, peygamberimizin amcası Hz. Abbas, kızları Rukiye ve Zeynep, Hz. Fatıma ile oğlu Hasan ve halası Safiye ve birçok sahabe burada yatmaktadır.

2-MESCİD-İĞAMAME(MUSALLA) :Resulullah (s.a.v)bayram namazı ve yağmur duası için buraya çıktığı zaman kendisini bir bulutun gölgelemesi sebebiyle sonraki dönemlerde gamame mescidi adıyla meşhur oldu. Peygamberimiz (s.a.v)bayram namazlarını buraya 500 m. mesafedeki açık alanda kıldırırdı.

3-MESCİD-İ EBU BEKİR ES SIDDİK :Medine musallasında yer alan mescitlerden biridir..Hz.Ebu Bekir(r.a) halifeliği sırasında burada bayram namazı kıldırdığı için bu adı almıştır.

4-MESCİD-İ ALİ B. EBU TALİB: Hz.Osman evinde isyancılar tarafından kuşatıldığında Hz. âli’nin Medine musallasında bayram namazını kıldırdığı yerdir.

5-MEDİNE İSTASYONU: 1990 yılında yapımına başlanan ve 1908’de Medine’ye ulaşan hicaz demiryolu ile Medine-İstanbul arasında bağlantı kurulmuştur. Osmanlı devletinin bölgeden çekilmesiyle atıl hale gelmiştir.

6-UHUD DAĞI: Müslümanlarla, müşriklerin arasında yapılan savaşın yer aldığı dağdır. Bu savaşta Hz. Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit olmuştur.

7-MESCİD-İ KIBLETEYN: Peygamberimiz (s.a.v)burada öğle namazını kıldırdığı sırada kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Kâbe’ye çevrilmesi üzerine iki kıbleli mescit manasına gelen mescid-i kıbleteyn adını almıştır.

8-MESCİD-İ KUBA: peygamber(s.a.v)efendimizin Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında 14 gün misafir olarak kaldığı bir yerdir. İnşasında bizzat kendisinin de çalıştığı İslam’ın ilk mescit’idir.

9-CUMA MESCİDİ: Peygamber(s.a.v) efendimizin ilk Cuma namazını kıldırdığı bir mescittir. Peygamber(s.a.v)efendimiz hicret sırasında kuba’ya ulaşarak burada Mekke’den gelecek olan Hz. Ali ve diğer muhacirleri beklemek üzere 14 gün kalmıştır.

10-MESCİD-İ ZÜLHULEYFE(MİKAT MESCİDİ) :Zülhuleyfe, Medine yönünden Mekke’ye gideceklerin ihram yeri(mikat) olarak peygamber efendimiz(s.a.v)tarafından belirlenmiştir.

Benzer Konular: