Kabeyi İlk Kim İnşa Etti?

Hz. İbrahim zamanında, Mezopotamya ovasında yaşayan kavimler, taştan ve ağaçtan heykel yapar ve bunlara taparlardı.

Hz.İbrahim, kavminin taptığı bu heykellere tapmayı reddetmiş, tek olan, yüce Allah’a inanmıştı. kavmine putlara tapmamalarını kainatın yaratıcısının yüce Allah olduğunu, bu putların onlara bir fayda sağlamayacağını sürekli olarak anlatıyordu. Ancak, başta babası Azer’de olmak üzere kavmi, Hz.İbrahim’e inanmayıp inkâr ediyorlardı.

Kuran’ı Kerimde bu durum şöyle anlatılır.”hani İbrahim, babası Azer’e şöyle demişti: sen putları(kendine) ilahlar’mı ediniyorsun? Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.”(Enam Suresi/ 74)

Bir gün Hz..İbrahim kavminin taptığı putları kırar. Ve putların bir işe yaramadığını kavmine göstermek ister. Bunun üzerine kavmi çok kızarlar ve Hz. İbrahim’i yakalar, Nemrut’a teslim ederler. Hz. İbrahim, Nemrut’un zulmünden Allahın verdiği bir mucize ile kurtulur. Şam ve Mısır’da bir süre kalır. Sonra Mekke civarlarına gelir. Mekke’de iken Allah’tan gelen üzerine burada bir ev inşa eder. İşte o ev bugünkü Kabe’dir.

Kâbe: Yeryüzünün ilk mabedi ve Müslümanların kıble’sidir. Kuran’da şöyle açıklanır.”Hani biz İbrahim’e beytullah’ın yerini belirlediğimiz zaman şöyle emretmiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma, benim mabedimi tavaf edenler, kıyam edenler, rükûa ve secdeye varanlar için evimi(Kâbe’yi)tertemiz tut.”(Hac Suresi,26)

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in Kâbe’yi inşa etmeleri bakara süresinde ise şöyle açıklanmaktadır.”İbrahim. İsmail ile birlikte beytullah’ın (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor.(Bakara Suresi/127)

Ayet’i kerimede İbrahim(a.s) ve İsmail(a.s) tarafından yükseltildiğinin açıklanması Kâbe’nin ilk olarak Hz. İbrahim tarafından inşa edilmediğine işaret etmektedir.

Bu ayet ışığında, İslam’da genel görüş, Kâbe’nin ilk olarak Hz. İbrahim tarafından yapılmadığı, ilk olarak Hz. Adem tarafından yapıldığı, Hz.İbrahim’in Allah’ın emri ile Kâbe’nin bulunduğu yere gittiği ve Kâbe’nin temellerini bularak o temeller üzerine bugünkü mevcut Kâbe’yi inşa ettiği kabul edilmiştir.

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurdukları rivayet edilir. Allah Teala Adem ve Havva’ya vahyedip onlara “Benim için bir ev inşa edin.”diye emretmiştir. Cebrail(a.s) onlara onlar yol göstermiş, onlarda evi inşa etmeye başlamışlar. Âdem yeri kazıyor, Havva’da toprak taşıyormuş. su seviyesine geldiklerinde “Ey adem yeter artık” diye bir ses gelir. Âdem(a.s)evi bitirdiğinde, Allah Teâlâ, ona tavaf etmesini emretmiş. Ona şöyle denilmiştir.”Sen ilk insansın. Bu evde ilk evdir”.

 Asırlar sonra Hz. İbrahim Kâbe’yi yeniden inşa etmiştir.

Benzer Konular: