Kabe’de Tavaf Kaç Turdur

Tavaf: Bir şeyin etrafında dönmek ve dolanmak demektir. Kâbe-i muazzama yedi kez dolaşılır. Tavaf edene taif, tavafa mahsus mahalle de metaf denir.

Tavaf, hac ve umre yapanlar için önemli bir ibadettir. Allah Teâlâ’ya heyecan ile muhabbet ve tazimin bir nişanesidir. Mekke’nin dışından gelenler için tavaf nafile namaz kılmaktan, daha faziletlidir.

Hacer-ül evsedin bulunduğu köşeden Kâbe sola alınarak ve kapısına doğru, sağa gidilmek suretiyle Kâbe’nin etrafında dönülür. Böylece her tur hacer-ül evsedin bulunduğu köşeden başlar ve yine orada son bulur. Bu devirlerin her birine şavt denir. Tavafın tamamlanabilmesi için yedi şavt yapılmalıdır.

Tavafa başlarken ve tavaf esnasında hacer-ül esved’in önüne her gelmede ona istikbal edilir. Namaza durur gibi tekbir ve tehlil ile eller hacer-ül esvede sürülüp öpülür. Şayet bu mümkün olmazsa karşıdan el sürme işareti yapılır. Buna istilam denir bu hareket, kulun Allah’a yapacağı ve taat hususunda o’nunla ahitleşmesi manasına gelir.

Kâbe tavaf edilirken ilk üç tur remel(hızlı yürümek)halinde, dördüncü ve sonraki turlar normal yürüyerek yapılmalıdır. Zira Resulullah(s.a.v) Mekke’ye geldiğinde Kabe’yi ilk tavaf ettiği zaman, hacer-ül esved’den tekrar hacer-ül esvede varıncaya kadar ilk üç turda hızlıca ve diğer dört turda normal yürürdü.(ibn mace, sünen,menasik)

Hac için tavaf yapılırken sağ omuz ve kol açık tutulmalıdır. Buna ıztıba denir.

Iztıba: Omuzlara atılan ve ihram ismi verilen örtünün ortasını sağ koltuğun altından geçirip uçlarını sol omuzun üstüne atmak ve böylece sağ pazuyu açık tutmaktır.

Gökler yedi kattır. İnsandaki nefis de yedi tanedir. Her dönüşte bir merhale, bir menzil aşılarak yedi kat göklerin üstüne çıkmak, maddi âlemin üstüne yükselmek demektir. Ayrıca iç dünyamızda yedi basamaklı olan nefsin en aşağı basamağından en üst basamağına yükselmesidir. Yani hayvani hayattan kurtulup, ruhani hayata kavuşmak demektir. Kâbe’yi tavaf, Kâinat nizamından alınmış bir ibadettir.

Kuran-ı Kerim’de cenabı-ı hakk:”Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan her şey o’nu tesbih eder. O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onları anlayamazsınız.” buyurmaktadır.(İsra-44 )

Tabiat ilimlerinde ki gelişmeler bu ayetin açıklamasına yardımcı olmuştur. Nitekim önceleri cansız ve hareketsiz olduğu sanılan varlıklar da dâhil olmak üzere bütün eşya atomlardan meydana gelmiştir. İşte atom çekirdeklerinin etrafındaki elektronlar, sürekli ve muntazam bir şekilde çekirdeğin etrafında dönmektedirler ki bu durum kuran-ı kerim tarafından Allah’ı tesbih olarak ifade edilmiştir.

Benzer Konular: