Kabe Arabistan’ın Hangi Şehrindedir?

Kâbe: Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindedir.

Mekke’de, İslam âleminde kıble kabul edilen kutsal bir yapıdır. Harem-i şerif diye anılan büyük caminin avlusunun ortasındadır. İki kenarı 12,öteki iki kenarı 10,yüksekliği de 15 metredir. Mekke’nin çevresinden getirilen siyah taşlarla yapılmıştır. Tek kapısı vardır. Ve içi tek odadan ibarettir. Odada damı tutan üç direk bulunur. Ayrıca dama çıkmak için bir merdiveni vardır. Odanın duvarları mermerle kaplıdır. İçeride çeşitli altın, gümüş kandiller vardır.

Dışarıda kapıya yakın bir yerde, yerden 1,5 metre yüksekte hacer-ül esved adı verilen kutsal bir taş bulunur. Bu taşın biraz ötesinde de hacer-i es’ad taşı vardır. Kâbe’nin üstü her yıl değişen siyah bir örtüyle kaplanır. Yere kadar inen bu örtünün üzerine kelime-i şahadet işlidir. Örtünün üst yarısında bulunan altın şeridin üzerinde de Kur’an sureleri yazılıdır.

Kâbe’nin hazreti İbrahim tarafından temelleri atıldığı ve yeryüzünde kurulmuş ilk kutsal yapı olduğu Kuran’da yazılıdır. Kur’an Hazreti İbrahim’in, Tanrı’nın iradesiyle, insanlara haccı emrettiğini de yazar. Hazreti Muhammed’in(s.a.v) hicri 8. yılda Kâbe’yi fethinden sonra hac başlamıştır. Yapılan törenlere putperestler alınmamış, burası tam bir Müslüman yeri olmuştur.

Bu yapının etrafında Mescid-i Haram bulunur. Kur’anda Kâbe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir. Dünyadaki bütün Müslümanlar nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denir. İslam’ın beş şartından biri olan hac sırasında Kabe; farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en az iki kere tavaf edilir. Bunların dışındaki tavaflar ise sünnettir.

Tavaf saat yönünün tersine bir yönde hacer-ül esved köşesinden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi tam tur yürümektir. Hac sırasında milyonlarca hacı toplanarak aynı gün tavaf yaparlar.

Kâbe’nin M.Ö. 800’de inşa edildiği tahmin edilmektedir. Putperestlerin ve paganların putlarının bulunduğu bir yapıydı. Birçok put ile birlikte İbrahim, İsmail, İsa ve Meryem’in figürlerinin de yer aldığı kaydedilmiştir. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)  Kâbe’de köklü değişikliklere gitmiş ve put sayılmayan hacer-ül evsedin dışındaki bütün putları kaldırmıştır. Kur’anda İbrahim ve oğlu İsmail peygamber tarafından Kâbe’nin temellerinin yükseltildiği yazılıdır.

Kâbe tarih boyunca birçok değişikliklere uğramıştır. Bazen bütünüyle yenilenmiş bazı zamanlarda çeşitli felaketler uğramış ve tamirler görmüştür.

Benzer Konular: