İhram Yasakları Nerede Başlar?

Hac veya umre yapacak kişi, ilk önce ihrama girer.

İhram: Kelime anlamıyla yasaklamak(kılmak)demektir. Hac ve umre’ye başlamaya niyet eden kişinin, normal hallerde helal olan bazı hal ve hareketleri ihramlı olduğu sürece kendine haram kılması demektir. İhram yasakları denilen bu yasaklar, telbiye getirmek suretiyle ve umreye niyet ederek, ihrama girmekle hemen başlar.

İhram, iki parçalı bez olup, iple bağlanmaz, düğümlenmez ve kancalı iğne ile tutturulmaz. Hac ya da umre için mikat yerlerini, ihramsız geçerek Mekke-i mükerreme haremine girmeleri haramdır. Mikat yerlerini geçerken, niyet ederek ve telbiye yaparak, usulü ile ihrama girilir. Mikat yerinden önce veya kendi memleketinde de giymek caizdir.

İhrama giren kişiye, ihramlı bulunduğu süre içerisinde; diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları yapması yasak olur. Bu yasaklara ihram yasakları denir.

Yasak olan davranışlar:

1-Saç ve sakal tıraşı olmak. Bıyıkları kesmek.

2-Koltuk altı kasık altı kıllarını yolmak ya da tıraş etmek.

3-Vücuttaki kılları koparmak veya kesmek.

4-Tırnak kesmek.

5-Vücuda veya ihrama güzel koku sürmek.

6-Giyim eşyası olarak hazırlanmış şeyleri giymek (dikilmiş ya da örülmüş)

7-Başını ve yüzünü örtmesi, takke, bere giyme veya başa sarık sarma gibi.

8-Eldiven, çorap ya da kapalı topuklu ayakkabı giymek.

9-Cinsel ilişkide bulunmak,öpüşmek,oynaşmak,şehvetle tutmak v.s gibi cinselliğe götüren davranışlarda bulunmak.

10-Şehevi duyguları tahrik eden konuşmalarda bulunmak.

11-Ta’at’tan ayrılıp, haram fiilleri yapmak.

12-Başkaları ile tartışmak, kavga etmek, küfür etmek, kötü söz ve davranışlar da bulunmak, gönül kırmak, saygısız davranmak.

13-Avcılık yapmak. Eti yensin, ya da yenmesin fark etmez. Avlanmak yasaktır.

14-Avcıya, avını göstermek ve av için yardımcı olmak.

15-Av hayvanlarına zarar vermek.

16-Harem bölgesinde kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması yasaktır. İhramlı ya da ihramsız olsun fark etmez.

17-Hamama gitmek ve hamamda yıkanmak.

18- Hatmi ile başını yıkamak.

19-Kendi üzerinde bulunan bit ve benzeri şeyleri haşaratları öldürmek ve öldürmek için göstermek.

Bu davranışları bilerek, bilmeyerek ya da unutarak olsun yapanlara, kurban ve sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen kurbanın etinden ceza sahibi yiyemez. İfrad haccında bir kurban gereken cezaya, karın haccında yapılırsa iki kurban kesmesi gerekir.

Benzer Konular: