İhram Nedir?

İhram kelimesi üzerinde durduğumuzda, lügatta ihram kelimesi: “Ayaklar altına alınamayan bir hürmete girdi” anlamına gelen ahreme fiilinin mastarıdır.

İhrama girene “haram” denilmektedir ki bu ihrama girdiği manasındadır. İhrama giren kişiye ihramlı olduğu sürece muhrim adı verilmektedir.

Hac ya da umre yapacak bir müslümanın ilk yapacağı iş ihrama girmektir. İhrama girmek hac ya da umrenin şartlarından birisidir. İhram olmadan hac, umre gibi vazifeler yapılamaz.

Haccın şartlarından birisini oluşturan ihram normal, gündelik zamanda yapılması mübah olan bir takım davranışların, belirli bir süre kendisine yasaklanmasıdır. İhrama girme de denilmektedir. İhrama girmek için ilk olarak yapılması gerekenlerden birisi kişinin üzerine bürünülen havlu, benzeri türden dikişsiz kıyafet giyilmesidir. Halk arasında bu kıyafete ihram denilmektedir. Ancak ihram’ın tam karşılığı bu kıyafet değildir. Çünkü adabına göre ihrama girilmediği sürece sadece örtülere bürünme ile ihrama girmiş sayılmamaktadır.

İhrama Nasıl Girilir?

İhram’a girmenin iki unsuru vardır; niyyet ve telbiye… İkisinin de bir arada bulunması gerekmektedir. Bunlar yerine getirilmeden ihrama girilmiş sayılmaz. Telbiye yapılıp niyyet edilmezse ihrama girilmiş olunmaz. Hanefi fükahasına göre, niyyetle telbiyenin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Husam-ı Şehid bu konuda ” İhrama niyet ile girilir fakat bu telbiye ederek olur. Nasıl ki namaza niyetle girilir fakat tekbir almak şartı iledir. Sadece tekbirle girilmez” hükmü mutemed kavil olarak beyan edilmiştir. Yani namaz kılacağımız zaman nasıl ki niyet ve tekbir ile başlanılıyorsa ihrama’a girmek de niyyet ve telbiye ile olmaktadır.

Niyet: Haccın şeklini kalben belirlemektir. Dil ile söylenmesi ise müstehaptır. Umre için yapılıyorsa niyette ona göre yapılmalıdır.

Umre için niyet şöyle yapılır:

“Allah’ım umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle”

Telbiye: (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek) demektir.
“Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Benzer Konular: