İhram Namazı Nasıl Kılınır

İhram: Niyet ve telbiye’dir. İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz öncesinden girilir.

İhrama girileceği zaman gusledilir. Gusletmek imkânı yoksa abdest alınır. İhrama girerken yapılacak gusül sünnet-i müekkededir. Bu gusül hadesten taharet için değil, maddi temizlik içindir. Bu bakımdan hayız ve nifas halindeki kadınlar da guslederler. Genel bir temel temizlik yapılır. Tırnaklar kesilir, bıyıklar düzeltilir, koltuk altları ve kasıklar tıraş edilir. Bu temizlikleri yola çıkmadan, ya da yolda konaklama yerleri müsait olursa oralarda da yapılabilir.

Bundan sonra, ayakkabı ve normal kıyafetler ile bütün iç çamaşırlar çıkartılır. İzar ve rida denilen iki parçadan ibaret olan bir örtü ile vücut kapatılır. Bu örtülerin beyaz ve temiz olması gereklidir. Göbekten diz kapakları altına kadar olan parçaya izar, belden yukarı omuzlar üzerine kadar olan örtüye de rida ismi verilir. Kadınlar el, yüz ve saçları görülmemek şartıyla, açık olarak günlük kıyafetleriyle ilgi odağı olmayacak şekilde sade ve renksiz giysiler giyerler. Sonra güzel kokular sürünülür. Fakat bu koku ihrama girdikten sonra elbisede ve vücutta kalıcı bir iz bırakmamasına özen göstermelidir.

İhrama sarılıp kokulandıktan sonra iki rekât namaz kılınır. Bu namaz sünnettir. Eğer kerahet vakti ise kılınmaz.

Kılınacak olan bu namaz iki rekâttır. Birinci rekâtta Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresi ile ihlâs sureleri birlikte okunur. Namazın sonunda Allahtan hac veya umre için yardım ve kolaylık istenir.

“Allahümme inni üridü’l-hacce fe-yessirhü li ve tekabbelhü minni.”

“Allah’ım, hac etmek istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur.”

Bu niyet ve duanın arkasından, telbiye’ye başlanır.

“Lebbeyk,allahümme lebbeyk,lebbeyk la şeriyke leke lebbeyk,innel hamde venni’mete leke velmülk,la şerkiyke lek.”

Allah’ım! Senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin.

Böylece ihrama girilmiş olur. Artık yol boyunca peygamber efendimize bol bol salâvatlar getirilir. Dualar edilir. Zikir, tesbih ve tehlil de bulunulur. Farz namazların ardından da çokça telbiye getirilir. Telbiyeleri yüksek sesle söylemek erkekler için müstehabtır. Kadınlar ise seslerini yükseltmeden söylerler.

Benzer Konular: