hicret nedir

Hicret Nedir

Hicret, İslam takviminin başlangıç tarihi ve Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Bu göç esnasında o zamana kadar Müslüman olanlar da Peygamberimizin yanında idi.

Hicret, Hz. Muhammed ve diğer Müslümanların baskılar yüzünden 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne verilen isimdir. Bu göçün sonunda Medine’de bir İslam devleti kurulmuştur. Peygamber efendimiz tebliğ görevini Mekke dışına taşımak istiyordu. Bundan dolayı Taif’e gitti. Taif’liler de Kureyşliler gibi inkârcılıkta direniyorlardı. Peygamber efendimize taş atmışlardı. Peygamberimiz bu cahiller karşısında yılmıyor, özellikle Hac mevsiminde Mekke dışından gelen insanlar ile görüşüp İslam’ı anlatıyordu.

Bir müddet sonra Peygamberimiz Müslümanların Medine’ye hicret etmelerine izin verdi. İlk olarak Cahşoğulları hareket ettiler. Sonrasında Hz. Ömer önce silahını kuşandı, Kâbe’yi tavaf etti. Çevresinde bulunan müşriklere de hicret etmekte olduğunu açıkladı. “Anasını ağlatmak, karısını dul bırakmak isteyen varsa beni izlesin” diyerek büyük bir grup ile birlikte Medine’ye hareket etti. Hz. Ömer’den sonra Hz. Hamza ve diğer Müslümanlar göç ettiler. Hz. Ebu Bekir’de gitmek istiyordu ancak, Peygamberimiz ona “acele etme belki Allah sana bir arkadaş bulur” diyerek beklemesini söyledi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir iki deve satın alarak beklemeye başladı.

Kureyşliler, Müslümanların Medine’de tutunduklarını görünce telaşa düştüler. Peygamberimize engel olmak için toplandılar. Çeşitli düşünceler ileri sürerek, sonunda Ebu Cehil’in düşüncesine karar verdiler. Ebu Cehil her kabileden bir delikanlının seçilip, bunların hep birlikte Peygamberimizi öldürmesini teklif etmişti. Bu şekilde olursa, Abdi Menaçoğullarının bütün kabileler ile çarpışamayacağını ve kan davasından vazgeçeceklerini düşündüler. Onlar bunun gibi hileler düşünürken, Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir’in evine gitti. Allah’ın kendilerine hicret izni verdiğini bildirerek yol hazırlığına başladılar. Mekkelilere ait bazı emanetlerin verilmesi ve müşrikleri yanıltmak için Hz. Ali’ye Peygamberimizin evinde kalması emredildi.

Gece geç saatlerde müşrikler Peygamberimizin evine geldiler. Kuran okuyarak müşriklerin arasından görünmeden geçen Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir ile Sevr Dağına doğru yol alıp Hıra mağarasına gizlendiler. Bu mağarada üç gün kaldılar.

Medineliler yollara dökülüp Peygamberimizi karşıladılar. Peygamberimiz burada bir süre kaldıktan sonra Kuba Mescidini inşa ettirdi.

Benzer Konular: